Ledertrener

Margrethe Sundvoll er ansatt som ledertrener i region Rogaland.

Tekst: Thomas Thesen

Normisjon region Rogaland har ansatt Margrethe Sundvoll som ledertrener. Vi har lenge hatt et ønske om å satse mer på ledertrening og er derfor veldig glad for at Margrethe har takket ja til denne stillingen. Hun har mange års erfaring fra ungdomsarbeid og ledertrening, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Noen kjenner henne igjen fra Tenåringsfestivalen på Sommer i Sør, noen fra leirarbeidet, 10:13-festivalen eller andre arenaer. Hun kommer fra en jobb i Krussen og vil begynne i regionen 1. desember.

Vi ønsker å bygge karaktersterke ungdommer som utvikler seg til ledere og får innflytelse i alle samfunnslag. Dette må de trenes opp til. Det starter kanskje som leirleder, som leder på søndagsskolen eller i en ungdomsklubb, men de ender kanskje opp som lærere, næringslivsledere, politikere eller sykepleiere.

Dette skal ikke Margrethe gjøre alene. Her må flest mulig være med å bidra, både i praktisk arbeid, bønn, økonomi og legge til rette for gode fellesskap. Ta godt imot Margrethe og bli med på laget videre som utruster neste generasjons ledere.