Messetid

Mange slags varer og fine håndverk formidles på misjonsmessene.

Tekst: Roar Flacké

Vi nærmer oss sesongen for misjonsmesser. Kjært barn har mange navn: julemesse, høstmesse, misjonsmesse eller minimesse. Men felles er en salig blanding av sosiale treff, forkynnelse, misjonsengasjement, varesalg, utlodning, måltidsfellesskap… Og det blir mye velsignelse ut av det, både for dem som er på messa og de mange som nyter fruktene, ikke minst blant folkeslagene.

Mye godt å samles om på ei misjonsmesse.

Her er en oversikt over messene i vår region:

2. november                     Minimesse, Stemnestaden

8.-9. november                Julemesse,(Vigrestad misjonshus)

9. november                     Høstmesse, Åkra kirke

15.-16. november           Misjonsmesse, Haugesund (Vår Frelsers Menighetshus)

23. november                  Julemesse, Sandnes

23. november                  Julemesse Vikevåg

29. november                   Julemesse, Sand

29.-30. november           Julemesse, Finnøy

30. november                  Julemesse, Randaberg forsamlingshus

30. november                  Julemesse, Bru