Menneskeverd under press?

Ola Didrik Saugstad underviste om kampen for menneskeverdet.

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

Bilder: Kørner Høie

«Kampen for menneskeverdet må tas i hver generasjon» Dette løftet professor Ola Didrik Saugstad frem på temakveld på Stemnestaden første torsdag i november. Det var Fermate Rogaland sammen med Førresfjorden menighet og Blest litteraturfestival i Tysvær som inviterte til en kveld med fokus på «Menneskeverd under press?» 

Saugstad har gjennom hele sitt yrkesliv som barnelege og forsker kjempet for lik rett til liv for alle mennesker og han har vært en viktig stemme i kampen for de minste og svakeste. Gjennom sin undervisning tok han oss med inn i dype og viktige spørsmål. Er det mulig å isolere spørsmål om menneskeverd til en gruppe eller vil det influere på andre område? Hva gjør sorteringstenkningen med oss som enkeltmennesker og samfunn? Han kom blant annet inn på sorteringssamfunnets jerngrep som vil ramme oss alle. I et samfunn preget av en sterk rettighetstenkning, vil det alltid være den svakeste som blir taper.

I paneldebatten i etterkant av Saugstad sitt foredrag, ble det løftet frem viktigheten av å reflektere rundt spørsmål omkring menneskesyn og verdier både i den private sfære og i det offentlige rom. Kvelden ble rammet inn av vakker musikk på trompet og piano ved Berit Johanne Folkedal og Harald Helland. Tor Inge Hansen rørte alle med sin friske sang.

Mange benyttet muligheten til å få med seg Saugstad ferske bok «Kampen om oksygenet» som er en biografi om hans liv og engasjement for de minste. Det ble også god mulighet til å slå av en prat rundt bordet og nyte fersk gjærbakst fra kjøkkenet på Stemnestaden.

Berit Johanne Folkedal på trompet og Harald Helland ved pianoet.