Alpha Norge

Carina Harsem fra Alpha styret i samtale med tidligere Alpha deltagere. 

Tekst/foto: Inge Morten Paulsen

Alpha er en viktig del av det som skjer i regionen vår. Stadig hører vi om mennesker som møter Jesus gjennom Alpha. Vi sier ofte at nye blir kristne og kristne blir nye på Alpha, og det er sant. Drømmen er at alle i Norge skal få se hvem Jesus er. Derfor jobber vi bevisst mot et bredere eierskap til Alpha i kristennorge. Derfor inviterer vi mange fra ulike sammenhenger til å stå sammen med oss som en Alpha partner. Det siste året har vi fokusert på menigheter, forsamlinger og litt på enkeltpartnere. Vi møter fantastisk mange flotte mennesker fra hele landet vårt, som brenner for at mennesker skal få møte Jesus. Det gir tro på fremtiden. Så langt har vi fått 14 partnermenigheter, 88 enkeltpartnere og Normisjon som organisasjonspartner med på laget. Takk for at dere står sammen med oss for å vise hvem Jesus er.