Takknemlig!

Kjellaug og Eirik Varhaug er takknemlige for det livet har gitt dem.

Tekst/bilde: Erik Rørtveit

Det går ikke lang tid i samtalen mellom Kjellaug, Eirik J. Varhaug og meg før jeg har forstått hva som må være overskriften på denne artikkelen. Både Kjellaug og Eirik uttrykker det på mange forskjellige måter at de er svært takknemlige for det livet har gitt dem til nå. For de er rike på en stor familie, 5 sønner, 20 barnebarn og 6 oldebarn. Eirik vokste opp som alenebarn og viser nå stolt frem bilde av denne flotte storfamilien.

Sammen har de hatt mange flotte opplevelser. Kjellaug nevner at familieleirene i Sirdal og på Horve var noen av høydepunktene. De er også rike på mange ulike utfordringer som de har tatt opp gjennom livet. Begge har de hatt gleden av å ta høyere utdanning, Eirik i ung alder, mens Kjellaug tok lærerutdanningen når ungene var «klar» for det. Begge har de vært aktive i det frivillige arbeidet i flere organisasjoner og i det politiske. Eirik har også uttrykt sine meninger gjennom mange leserinnlegg i forskjellige aviser og tidsskrift.

Eirik hadde i sommer invitert til 80-årsdag og fikk seg en skikkelig overraskelse da han ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt engasjement. Ordfører Jonas Skrettingland sa i sin tale til Eirik at han fikk medaljen fordi han hadde gjort mer for samfunn og medmennesker enn det en kan forvente. Eirik har hatt svært mange verv innen frivillige organisasjoner og alle har han utført med stil. Det er litt av en bredde i hans engasjement. Særlig nevnte ordføreren Eirik sin rolle som brobygger mellom bedehus og idrettsmiljøet. Han fikk også ros for sin politiske innsats blant annet som varaordfører i Hå kommune og medlem av fylkestinget i Rogaland.

Eirik har som nevnt lagt ned mye innsats i idrettslaget også, og har vært en ivrig utøver også. Ordfører Jonas Skrettingland har hatt æren av å gå Sesilåmi med Varhaug flere ganger og drar spesielt fram en av episodene han husker best: Eirik var på sykehuset, og skulle operere på fredagen, men de kunne av en eller annen grunn ikke operere han før på mandagen. Da var jo ikke Eirik verre enn at han spurte fint om å få permisjon sånn han kunne stille på Sesilåmi, og det fikk han lov til. Så da kom han gående på lørdagen, med armbåndet som viste at han var pasient, og fullførte Sesilåmi som vanlig.

Ja, den festen ble jo helt annerledes enn jeg hadde tenkt, sier Eirik. Kjellaug forteller at hun fikk vite om det og måtte sørge for at mest mulig av familien også fikk med seg denne begivenheten. Utfordringen var at de hadde hatt en egen feiring for de nærmeste først.

Eirik forteller om noe han mener har hatt stor betydning for ham, nemlig at mor ikke gav seg før jeg kunne Fader Vår utenat. Da var jeg bare 6 år gammel. Denne bønnen har jeg hatt med meg hele livet og jeg tror denne har vært til stor velsignelse for meg og gitt meg en retning i livet. Fra far fikk jeg flere ganger gode råd, som da jeg som ung var ivrig for å oppnå de beste resultatene på skolen. Men jeg hadde en far som ville at jeg også måtte komme meg ut blant jevnaldrende og ikke bare sitte hjemme og lese. Og det var ute på en nyttårsfest han traff Kjellaug. Hver mann skulle trekke en lapp der navnet på kveldens borddame skulle stå.

Gavene som var ønsket for 80-årsdagen sier mye om hva Kjellaug og Eirik mener er viktig å investere i for alle generasjoner, nemlig: Utdanning innen jordbruk og kristendom for den yngste generasjonen. Halvparten av gaven gikk til NMS sin jordbruksutdanning på Madagaskar, mens den andre halvparten gikk til Horve Ungdomssenter.

Begge mener de det er svært viktig at en har Jesus som grunnlag gjennom livet. De har begge vært aktive i seniorarbeidet til Normisjon i Rogaland, men det er i de yngste årene det legges et grunnlag for vår tro. Og som mor til Eirik gjorde oppfordrer vi svært gjerne til å lære Fader vår utenat:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen