Godt Nytt År!

Tekst: Erik Rørtveit

Vi har så vidt startet på et nytt år og et nytt tiår. Vi har sendt opp en mengde med nyttårsraketter for å markere dette. Kanskje har vi hørt på talene til Kongen og Statsministeren? Kanskje har vi lest gode bøker, aviser og tidsskrifter som sier noe om en ny tid? Og ikke minst har vi vært på nettet og kikket? Vi får stadige påvirkninger om hva vi kan og bør gjøre med våre liv og ressurser.

I Normisjon Rogaland ønsker vi også å være en stemme som sier noe om dette. Vi ønsker at den enkelte av oss lytter til Guds stemme om hvordan vi tar våre valg. Bibelen er den viktigste kilden vi har for å høre Guds stemme. Vi har også historien som grunnlag for hva tidligere generasjoner har utført. Og den enkelte av oss har våre erfaringer som vi kan bruke som grunnlag for våre valg. Vi har våre relasjoner der vi kan drøfte de valg som vi har anledning til å velge. Og i et kristent fellesskap så er vi også så heldige at vi kan legge frem for Gud i bønn våre valg. Det er viktig at vi bruker fellesskapet til å få råd til de valg som vi skal gjøre.

Vi er heldige som lever i et land som har jobbet frem et demokrati som er levende og som brukes godt i mange sammenhenger. Selv har jeg vært heldig og fått vært sekretær for et regionstyre som har vært aktivt og engasjert i de sakene som har vært det siste tiåret. Vår region har et årsmøte som styre blir valgt av. Det vil være viktig at vi fyller vår organisasjon med verdier som vi er kalt til og det skjer gjennom mennesker som får en visjon for sitt liv. La oss be om at Den Hellige Ånd vil fylle mange mennesker og at vi som organisasjon får være med å legge til rette for at Guds rike kommer. Jesus gir oss mange eksempler på hva vi bør være opptatt av, her er et fra

Matteus 5,1-12: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem:
     «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
     Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
     Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.
     Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
     Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
     Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
     Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
     Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 1Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.