Seniorsamling på Solborg

SENIORSAMLING PÅ SOLBORG
Torsdag 12.mars kl.17:00

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bibeltime ved Per Tjøstheim:
Krist herske skal med kongemakt.
Enkel kveldsmat.
Kjell Konstali: Kva verdi er det å gå eitt år på ein kristen
folkehøgskule?
-Orientering om Solborg og om utbygginga
som er planlagt på og i tilknytning til Solborg.