Ressursgrupper for misjon


Tormod Høie, Jarle og Ellen Stokka, Karen Midttun, Kristian Eiane, Einar og Gerny Vestbøstad – en flott gjeng, som brenner for misjon og India.

Tekst: Roar Flacké

Normisjon Rogaland ønsker å styrke engasjementet for Normisjons internasjonale arbeid. Vi vil samtidig aktivere noe av det engasjementet og den utrustningen som vi ser, ikke minst blant mennesker som har besøkt samarbeidslandene våre. Ei arbeidsgruppe, som består av Ådne Berge, Jan Magne Moi og Roar Flacké, arbeider for tiden med å etablere ressursgrupper for flere av samarbeidslandene. Det er utarbeidet et forslag til mandat for gruppene med fokus på blant annet formidling av informasjon og etablering/oppfølging av avtaler med menigheter, fellesskap, skoler og andre enheter. Vi vil også ha lister med «misjonstennere» som kan bidra i dette.

Som et første skritt ble det i februar arrangert en workshop for misjon. Der var det inspirerende inputs om misjonssituasjonen i verden og Normisjons internasjonale arbeid. Og vi samtalte om hvordan vi kan spre misjonsengasjement og om konkrete skritt videre. Første ressursgruppe ble etablert for Aserbajdsjan og har Trond Langen som kontaktperson. For Kambodsja er det allerede et styre som ivaretar blant annet ressursgruppenes hensikt. Der er Ådne Berge leder. For India er ei gruppe med Jarle Stokka som kontaktperson i gang. Og det jobbes videre med grupper for blant annet Mali/Senegal, Nepal og Bangladesh.

Vi ser et stort ubrukt potensiale for misjonsengasjement. For å forløse dette trenger vi et bredt frivillig engasjement, der mange bidrar med det hver enkelt har fått. Om du vil bidra eller om du ønsker besøk i ditt fellesskap, er du velkommen til å ta kontakt med Roar Flacké, som koordinerer dette; roar.flacke@normisjon.no (eller telefon 90600239). Eller du kan kontakte kontaktpersonen for det aktuelle landet direkte. Etter hvert vil vi gjøre kjent ei kontaktliste for de ulike gruppene. Sammen er vi Normisjon! Sammen er vi gode!