Årsmøtet utsatt – årsmeldingen klar

Årsmøte på Horve er utsatt. Årsmeldingen for 2019 er klar.

Styret i Normisjon Rogaland har utsatt selve årsmøtearrangementet på Horve til etter sommeren. Årsmeldingen er klar og du finner den i linken her. Vi vil prøve å få sendt ut årsmeldingen i slutten av denne måneden og vil prøve å avholde et årsmøte for å få godkjent årsmelding og regnskap for 2019. Når vi sender ut årsmeldingen så vil vi legge ved et skriv der vi forklarer hvordan vi vil avholde dette årsmøte. Det blir selvsagt på en helt annen måte enn å møtes. Men vi vil gi anledning til at det sendes inn spørsmål og at dere får anledning til å stemme via e-post/sms/brev. Så vil vi prøve å ha et ekstraordinært årsmøte på Horve etter sommeren der vi har valg og drøfter viktige saker. Og det viktigste er at vi møtes under vår visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

Det er spesielle tider vi er inne i nå. Og som vår generalsekretær Anne Birgitta oppfordret til, så oppfordrer vi også til å be. De fleste av oss blir i denne situasjonen gitt anledning til mer tid. Kanskje særlig viktig er det for oss til å tenke på dem som opplever ensomhet, kan vi ta en telefon til en av dem? Og at vi tenker på dem som må jobbe ekstra i denne situasjonen, vi ber for dem. Ikke minst må vi be for dem som blir rammet av sykdom i disse tider.

Har du spørsmål eller kommentarer ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

Med hilsen

Normisjon Rogaland

Trygve Svendsen            Thomas Thesen    Erik Rørtveit                               

Styreleder                                      Regionlederteam

trygve.b.svendsen@haugnett.no  thomas.thesen@normisjon.no erik.rortveit@normisjon.no

906 96 489                           900 65 363         982 16 140