Helt uvirkelig!

«Surrealistisk, skremmende, rart. Er det virkelig sant?»

Vi vet nesten ikke hvilke ord vi skal bruke på situasjonen vi er i. Det er ikke tvil om at vi befinner oss i en unntakstilstand i landet og i verden. Koronaviruset har stor påvirkning på våre liv, vårt arbeid og våre relasjoner. Plutselig blir noen isolert, satt i karantene og vi har ikke muligheten til å omgås hverandre på samme måte som før.

I Normisjon region Rogaland har det også fått store konsekvenser. Møter, gudstjenester, leirer og arrangement er blitt avlyst. Galleributikkene er stengt. Årsmøtearrangementet er avlyst. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men det er sannsynligvis en stund. Regionstyret har hatt styremøte (via Zoom – en digital plattform) og bestemt at regionen må vurdere permitteringer av ansatte på grunn av bortfall av arbeidsoppgaver og sviktende inntekter.  Vi har derfor i første omgang gått til noen permitteringer knyttet til leirstedene våre, helt eller delvis. Så håper vi at vi slipper å permittere flere i ukene og månedene som kommer.

Det kan virke som alle dører stenges. Noen blir urolige, bekymret, redde. Da er det godt å vite at Jesus er Herre og kommer til oss også i slike situasjoner. Etter oppstandelsen var disiplene redde og hadde stengt dørene der de var samlet. «Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: Fred være med dere.» (Joh 20:19). Jesus kommer med fred, også i en tid som dette, når vi kjenner på uroen. Men det er lov å kjenne på uro. Det er lov å være redd. Det er når vi er sanne med oss selv at vi virkelig kan få erfare Jesus i våre liv.

Det er i denne tiden vi trenger hverandre. Selv om vi ikke kan møtes fysisk, er det mulig å ha kontakt. Jeg oppfordrer hver enkelt av dere til å ringe, sende melding eller bruke andre digitale verktøy for å oppmuntre hverandre og dele godhet. «Se hvor de elsker hverandre». Det ser annerledes ut, men er fremdeles like viktig.

Det er også mange menigheter og fellesskap som tilbyr ulike varianter av fellesskap i dagene og ukene som kommer. Gudstjenester blir streamet, huskirker og bibelgrupper møtes på nett, taler kan lastes ned og flere andre ting. Det kan godt være du synes det virker kunstig, men samtidig er det en fin mulighet å være sammen med andre i denne tiden. Jeg oppmuntrer deg til å koble deg på for å være sammen med andre i Guds nærvær.

Normisjon inviterer alle til å være med på «bønnedugnad» hver dag kl.12. Vi ber for land og folk, for menneskene rundt oss, for syke og ensomme, for myndighetene, om kloke beslutninger, for verdenssituasjonen. I tillegg, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland, er det ikke minst viktig at vi ber for mennesker i andre land der helsevesenet er langt dårligere rustet for denne krisen (hentet fra Normisjon sine nettsider).

Guds fred.

Hilsen Thomas Thesen
regionleder