Nærbø bedehus

Fra renoveringen av Nærbø bedehus

I det siste har de holdt på med en total renovering av hele første etasje på Nærbø bedehus. De fikser blant annet inngangspartiet, som nå blir kombinert inngangsparti og vrimlehall. For å få det slik de vil, har de utvidet det med ca 50m2. Med disse endringene ønsker de å legge til rette for at folk skal treffe hverandre og skape relasjoner. I tillegg til dette, ønsker de også å utvide møtesalen.

Et slikt arbeid gjøres ikke av seg selv, mange dugnadstimer legges ned. Huset eies av flere organisasjoner, og de opplever at dugnaden er med på få til en mer sammensveiset gjeng på bedehuset. «Det oppleves rett og slett samlende», sier Arnfinn Eggebø som er en av de som deltar på dugnaden.

La oss be om at oppussingen av det 30 år gamle bedehuset vil hjelpe de til å oppnå det de ønsker: Gode fellesskap som samles om Bibelen.