Virus i fasten

Tekst: Roar Flacké

Virus svirrer i lufta og har satt i gang noen fastetanker hos meg. Litt underlig at Koronaepidemien kom i fastetida. Kanskje det kan lære oss noe om at å avstå fra noe kan tjene livet? Virus tjener ikke livet. Det gjelder:

Koronaviruset. Det har satt i gang noe i oss og i samfunnet, som vi ikke har sett maken til. Noe av det kan være av det gode. Det vi tidligere har tatt for gitt, setter vi nå mer pris på. Nærhet. Klemmer. Trygghet. Frihet. Helsetjenester. Og dugnadsånden har fått nytt liv.

Samtidig preges mange av frykt, ikke minst de som er i særlig utsatte grupper. Og det er stor usikkerhet om konsekvensene for enkeltmennesker, bedrifter og samfunn. Spenningen er særlig stor for dem som lever i fattige land med manglende beredskap, helsesystem og motstandskraft.

Hovedgrunnen til den raske spredningen er at vi mangla antistoffer, fordi det var et nytt virus. Og det viktigste mottiltaket er avstand og renhold. For å unngå smitte for utsatte grupper og vitale samfunnsfunksjoner er de fleste nå lojale mot myndighetenes tiltak.

Vi har lenge levd med en annen type virus: Datavirus. De kan også gjøre stor skade, og dukker stadig opp på ulike elektroniske medier. Heldigvis har vi her utvikla mange «antistoffer». Og antivirusprogrammene oppdateres jevnlig for å takle nye virus. Men også her har hver enkelt et stort ansvar: Unngå nærkontakt ved å klikke på linker du ikke er trygg på. Og la antivirusprogrammet ditt rense enheten.

Og så er det et tredje type virus, som er i fokus i fastetida. Det gjelder det som lett fester seg i tanker, ord og handlinger, og som heller ikke er på livets side. Bibelen fremstiller det som svært smittsomt, skadelig og til og med dødelig. Fremfor alt er det det største hinderet for fellesskap og nærhet, som vi mennesker er så avhengige av. Nærhet til Gud og mennesker.

I stedet for nærhet skaper det avstand – og mange komplikasjoner. Mistillit og angst. Krevende og brutte relasjoner. Rus og fortvilte selvmord. Krig, sult og miljøkrise. Vi kan se følgene på ulike skjermer hver dag hele året.

Torsdagen, da Koronakrisen for alvor gikk opp for det norske folk, poppa gudfeldigvis dette verset fra Jak.4,8 opp i Bibel-appen min: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!» Antistoffet er håndvask og nærhet til livgiveren – ikke avstand.

Dermed kommer påskens budskap også nært. Det som skjedde da Jesus ga livet sitt på korset, er at han vaska oss rein for dette viruset og tok bort det som hindrer den livgivende nærheten til Ham. Det betyr at vi er fri fra syndens skyld, men ennå ikke fra dens makt. La oss vaske hendene og stille oss på livgiverens side i kampen mot alt som vil skade Guds ypperste skapning. 1.Joh.1,7: «Dersom vi vandrer i lyset…, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.»

Mange av oss har nå fått mye ekstra tid. Det gir gode muligheter for livgivende nærhet til Gud og å spille på lag med han. La oss be for de som er ekstra utsatt, for myndigheter og helsepersonell og for de mange som rammes i land uten testmuligheter og godt helsevesen.

Og så fins det mange muligheter for kreativ godhet. Hvem kan du ringe for å snakke med? Hvem kan du oppmuntre med en melding eller handling? Hvem kan du be for? Ta en prat med Jesus om det i denne fastetida!