Annerledes dager – nye muligheter

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

Vi opplever nå dager som for mange er helt annerledes enn den vanlige hverdagen som vi er vant til. Mange av oss lever det meste av tiden innenfor husets 4 vegger, kanskje avbrutt av en og annen luftetur ut i naturen. Det medfører mange begrensninger. Men det åpner også for nye muligheter. Ikke minst gir denne situasjonen større rom for å stoppe opp: våge å være stille.

Den kjente teologen og forfatteren Dietrich Bonhoeffer har sagt følgende om stillhet: «Stillheten gir en vidunderlig evne til å observere, klargjøre og konsentrere seg om det som er viktig.» Stillheten hjelper oss til å skjelne det som er vesentlig fra det som er mindre vesentlig. Den gir mulighet til å oppdage det som fyller hodet og legger beslag på hjertet.

I stillheten kan det som lever inni oss få komme til overflaten. Vi får mulighet til å lytte til vår egen stemme, til det som rører seg på innsiden av både glede og sorg, lengsel og uro, tillit og frykt. Vi får hjelp til å komme hjem til oss selv.

Hans Børli skriver i et av sine mest kjente og siterte dikt:

Ett er nødvendig

her i denne vår vanskelige verden

av husville og hjemløse:

Å ta bolig i seg selv.

Gå inn i mørket

Og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene

Kan skimte lys

I dine bebodde øyne.

Stillheten hjelper oss til å møte oss selv og til å se våre medmennesker med nye øyne. Stillheten gir oss et rom der vi kan oppdage Guds nærvær og være hos ham. «I Guds stillhet kan jeg være, taus og ordløs uten krav.» Stillheten gjør oss oppmerksomme. Vi blir i stand til å lytte og ta imot.

Våre dager er vanligvis fylt med aktiviteter og gjøremål. Det preger også kirken. Vi kan bli fristet til å tro at det er dette som er kirken, Guds rike. Når det meste av våre aktiviteter ligger nede, er derimot Gud fortsatt virksom. «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jes.30.15. Ut fra stillheten spirer der liv. Der vokser det frukt.

For den som ønsker hjelp til å oppdage mer av skattene som ligger skjult nettopp i stillheten og å finne gode rammer for denne, kan Jostein Ørums bok: «Skjør stillhet» sterkt anbefales.