En stemme for de papirløse

Bibelfortellingen om David og Goliat har for Arne Viste vært en inspirasjon i kampen for de ureturnerbare asylsøkerne.

Tekst/foto: Hjørdis Halleland Mikalsen

I snart åtte år har Arne Viste kjempet for ureturnerbare asylsøkere. Nå er han idømt både fengselsstraff og bot. Men han har ikke tenkt å gi seg. -Det er dette Gud har kalt meg til å gjøre, sier han.

Det hele startet julen 2012. Frem til da hadde Arne Viste vært fredsommelig og sindig sørlending, bosatt på Sola utenfor Stavanger, lykkelig gift og far til to, fast jobb og trygg økonomi. I dag er situasjonen en ganske annen. Han er sytti prosent arbeidsledig, økonomien er ikke trygg lenger, og han er idømt en bot på til sammen tre millioner i tillegg til en dom på et års betinget fengsel.

Startet med juleselskap

Det var advent, Arne og kona hadde bestemt seg for å invitere en familie fra asylmottaket på middag. Det ble en hyggelig kveld, med en uventet avslutning. Etter middagen kjørte Viste familien tilbake til Sandnes. Da han slapp dem av, snudde faren seg mot ham og sa alvorlig:

-Det er en ting jeg ikke skjønner. Jeg hadde en jobb. Jeg hadde noe å gå til hver dag. Jeg bidro til noe positivt. Nå er jeg bare på vent.

Familiefaren hadde tidligere jobbet som rengjører på sykehuset i Stavanger i flere år frem til myndighetene tok skattekortet hans.  Det var ikke noe han ønsket mer, enn å forsørge familien sin. Det var et enkelt spørsmål, og han forventet ikke noe svar.

-Det var mer et hjertesukk. Men jeg fikk virkelig noe å tenke på. Jeg har aldri vært spesielt politisk engasjert, men nå våknet noe i meg. Jeg tenkte på Jesus. Han var flyktning. Da foreldrene hans ba om ly, fikk de beskjed om at ikke var plass i herberget.

Opprørt

Arne satte seg inn i de papirløses situasjon, og ble opprørt over det han fant.

-Jeg har selv vært arbeidsledig, og vet hvordan det tærer på psyken. Dette handler om rett til et verdig liv, om en grunnlovfestet rett til arbeid, sier Arne Viste og viser til grunnlovens paragraf 110 hvor det står at «statens myndigheter skal legge til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved næring eller arbeid». 

-Det står jo der, svart på hvit; «ethvert arbeidsdyktig menneske..», ikke «enhver arbeidsdyktig norsk borger…», sier sivilingeniøren som opprinnelig kommer fra Kristiansand.  

Dømt til fengsel

Resten av historien er kjent. Arne Viste og hans engasjement har vært mye omtalt i media. Han startet bemanningsbyrået Plog, et selskap med formål å hjelpe ureturnerbare flyktninger i arbeid – noe som er et klart brudd på utlendingsloven. Arne Viste anmeldte eget selskap til politiet, og holdt både politiet, skatteetaten og UDI oppdatert om hvem som til enhver tid var ansatt.  

-Grunnlovens rett til arbeid er en menneskerett som veier tyngre enn Utlendingsloven, sier Arne Viste. I fjor vinter kom rettsaken han ventet på endelig opp. Han ble dømt til å betale tre millioner i bot, samt et års betinget fengsel. Arne Viste anket saken.

-Nå venter vi på avklaring. Mye tyder på at det kan ta tid, sier Arne Viste som har mottatt flere priser for arbeidet han gjør.  

-Hender det aldri at du tenker at du ikke orker mer, at du har lyst til å gi opp?

-Nei, det tenker jeg ikke. Det er klart det kan være slitsom, men det er dette Gud har kalt meg til å gjøre. Kampen for de ureturnerbare flyktningene er min jobb nå, og jeg ser på det som et konstruktivt og meningsfullt arbeid som jeg har tenkt å fullføre, sier Arne Viste.

Takknemlig

– Jeg er takknemlig til Normisjon for den drahjelp dere gav i en viktig fase med innleie av Nebiyo, som var en av «mine» papirløse flyktninger, sier han.

-Hva har vært det mest utfordrende for deg personlig?

-For meg personlig har hovedbelastningen vært økonomi. Jeg står uten full jobb, og det har tidvis vært lite å leve av. Vi har lagt både saken og økonomien i Guds hender, og i løpet av høsten kom det 800.000 i gaver inn fra utallige givere over hele landet som gjør at vi ikke er i akutt pengenød nå. Det er jeg veldig takknemlig for. Denne støtten fra IMI-kirken har vært avgjørende i kampen for de ureturnerbare asylsøkerens rett til arbeid.

-Hva tenker du vil være viktig for en organisasjon som Normisjon fremover?

– Det må være å fokusere på det Bibelen sier om menneskeverd, barmhjertighet og pengekjærlighet. Disse bibeltekstene bør løftes fram med frimodighet i forkynnelsen og aktualiseres inn i dagens samfunn. Da er det også godt med rollemodeller som bryter med det etablerte og viser vei. Løft fram de som våger å velge annerledes!

Hva er egentlig en ureturnerbar asylsøker? Arne Viste forklarer: Mennesker som ikke har papirer på at de har lovlig opphold i Norge, kalles ofte «papirløse». Kategorien spenner fra utlendinger som er her for å jobbe svart, rene tyveribander med varebiler, prostituerte og ofre for menneskehandel, folk som bor hos nær familie uten å ha ordnet papirer. Alle disse er papirløse, og gjemmer seg for politiet som vil tvangsutsende dem hvis de blir oppdaget. En liten undergruppe av papirløse er de ureturnerbare asylsøkerne. De gjemmer seg ikke for politiet. De har frivillig oppsøkt politiet, avgitt fingeravtrykk, blitt fotografert, fått et plastkort asylsøkerbevis og bor som regel på et mottak. Flertallet av asylsøkere i Norge får opphold, men et mindretall får avslag og returnerer derfor frivillig eller med tvang til sitt opprinnelsesland. Men så er det noen som ikke returnerer frivillig og heller ikke kan returneres med tvang grunnet forholdene i hjemlandet. Disse ender opp som ureturnerbare asylsøkere – uten rett til arbeid, skole, helsehjelp, bankkonto og alt det andre vi tar som en selvfølgelighet.

GRUNNLOVENS §110 «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»