Nye steg

Agenda1 fornyer våre søsterkirker – også på Cuba.

Tekst: Thomas Thesen

«Agenda 1 har hjulpet meg til å åpne øynene for visjonen i livet mitt.»

Det er litt av et vitnesbyrd. Nå har vi hatt Agenda 1 i to år på Cuba. Det som startet som en litt vill idé har vist seg å være et steg inn i det Gud har lagt klar for oss. Vitnesbyrdet forteller oss at Agenda 1 ikke først og fremst handler om et menighetsverktøy, men hvordan vi kan hjelpe hverandre til å leve et liv i hverdagen som Jesu disipler.

En annen sier «Agenda 1 har vist meg at familien er større». Et av fokusområdene i Agenda 1 er nemlig å forstå og gjøre erfaringer på at vi er en del av Guds familie. Gjennom samlingene har vi lagt vekt på å bygge gode relasjoner og gi dem et bilde av at vi hører sammen. Det er ikke de og oss. Det er vi! De har tatt nye steg mot hverandre.

Vi ser at gjennom Agenda 1 gir vi lederne frihet og frimodighet. Frihet i å oppdage at de først og fremst er Guds barn. Mange av dem er veldig opptatt av å tjene og har nok mye av identiteten sin i dette. Så da vi startet samlingen med å lytte til lovsang og vi fikk gå rundt og be for dem og dele det Gud minnet oss om, opplevde vi at de bare kunne ta imot og bli velsignet. De får også en frimodighet på å gi videre det de selv har fått. Ikke bare gjennom undervisning, men ved å praktisere det de har hørt og vært med på. Blant annet erfarer de flere som nå har begynt å be for syke og de ser folk bli helbredet. De tar nye steg i troen på at Gud kan helbrede.

Det tas også nye steg ved at vi nå starter opp Agenda 1 i en ny by. Takk Gud for stegene vi får ta.