PUH-leir

PUH-leir, leir for personer med utviklingshemming, som skulle holdes
26.-28. juni er dessverre avlyst i år. 

Dette pga. Covid-19 og de forhåndsregler vi må ta i forhold til viruset. 

Vi kommer tilbake til hvordan og når vi kan ha den tiltenkte
40-årsmarkeringen.