Damenes aften, digital

Velkommen til en ny
Damenes aften på den digitale plattformen Zoom.
4. mai 2020 kl 19.30
Mariann Nygård og Unni Vignes med flere blir med og taler om temaet
«Ei tro som setter spor»
Det blir lovsang, nytt fra normisjons arbeid, godt fellesskap, og mulighet til å gi kollekt.
Rigg deg med kaffi/te og noe godt til, og bli med!

https://us02web.zoom.us/j/84564391622?pwd=Q3VhTTc1SkpnUHZtSE9GU2pMSjFPZz09

Trenger du hjelp til å koble til zoom, ta kontakt med vår dyktige Jeanett på nr 982 16 160, eller Line Marie på nr 97163722