Skifte i regionledelsen

Under «Inspirasjonsfest i luftå» 30. april ble det markert at Erik Rørtveit slutter som regionleder i Normisjon Rogaland.

Tekst: Trygve Svendsen Foto: Roar Flacké (skjermdump) / Magnus Straume

Den 1. mai slutter Erik Rørtveit som regionleder etter 11 år i jobben. Erik har vært en god leder for Normisjon Rogaland. Med sin bakgrunn som økonom, teolog og samtidig med gode visjonære egenskaper, har han vært med og utrettet flere større strategiske saker som opprettelse av Norøk, bygging av KF-skolen på Solborgmarka og bruk av Alpha og Agenda 1 i regionen. Han har skapt godt samarbeid mellom de forskjellige lag, fellesskap, leirsteder og skoler. Ikke minst kontakten med den største forsamlingen, IMI kirken, er blitt styrket.

Erik har vært en «godfot»praktiker og spilt de andre rundt seg gode. Møtene i regionstyret har vært inspirerende med respekt, godt samarbeid og innslag av spennende personer som har en spennende historie å fortelle.

Vi takker Erik for den han har vært og det han har betydd for region Rogaland. Og vi ønsker han Guds velsignelse i hans nye gjerning.

Samtidig ønsker vi med glede Thomas Thesen velkommen som ny regionleder. Vi kjenner Thomas med hans gode egenskaper og vet han er motivert for oppgaven. Han har vært leder for Acta Rogaland fra 2011. Det er flott å få god kontinuitet i regionledelsen med alle de spennende og store prosjektene som er startet. Vi ønsker han lykke til og Guds velsignelse.

Thomas Thesen takker av Erik Rørtveit som regionleder. Foto: Magnus Straume