Leiren som forsvant

Tekst: Thomas Thesen

6.-8.mars hadde vi over 60 deltakere på Lederkurs på Horve. Ungdommer som ville være med som ledere på leir eller i det lokale ungdomsarbeidet. Fantastisk gjeng, stort engasjement, ungdommer som ville bety en forskjell for andre barn og unge. De lærte om lederskap, kommunikasjon, samarbeid, grensesetting og selvfølgelig Jesus. Det var møter som berørte og jeg tror noen ikke bare fikk en opplevelse, men en erfaring av Jesus som de vil bære med seg gjennom livet.
Dette måtte jo bare bli bra!

Så kom torsdag 12.mars.
Få av oss ante konsekvensen da Erna Solberg gikk ut med de mest inngripende tiltakene gjort i Norge etter 2.verdenskrig. En litt lengre påskeferie, tenkte noen. Skolefri, tenkte andre. Alvoret har sunket inn. Vi skjønner at dette er noe mer enn en kraftig influensasesong. Selv om tallene over døde og smittede i Norge er relativt lave, er det likevel mennesker som er berørt. Noen har mistet sine kjære, andre har blitt syke, noen kjenner på frykt, engstelse og redsel. Mine tanker og bønner går til alle dere som er berørt på en eller annen måte.

I regionen hadde vi sett frem til en vår og sommer hvor vi skulle ta imot hundrevis av barn og unge på leir og festival. Noen vil si det ikke er krise om de ikke får reise på leir. Krise er et sterkt ord, men når vi vet hva det vil si for barn og unge å få reise på leir, så er det i hvert fall utrolig trist at det ikke blir leir nå i sommer. Det skulle jo ikke være slik!

For mange er leir et av sommerens høydepunkt. 10:13-festivalen har blitt en festival mange familier planlegger sommerferien rundt. Det samme med Besteleirene. Vi får telefoner måneder i forveien om når påmeldingen åpner. Fellesskap, aktiviteter, sene kvelder, møter, samtaler og kanskje valget om å følge Jesus. Leir inneholder så utrolig mye!

Vi har unge ledere med entusiasme og engasjement. De er en del av et ledermiljø som har det gøy sammen og som ønsker å gi videre noe av det de selv har opplevd på leir. Noen av lederne har vært med oss i mange år, mens andre skulle begynne lederkarrieren nå i år. Slik ble det ikke!

«Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» handler blant annet om at barn og unge skal få oppleve gleden av å høre til i et fellesskap med Jesus i sentrum. Det handler om unge ledere som følger Jesus og får bety en forskjell for andre. Det handler om at vi skal stå sammen for å vise mer av hvem Jesus er. Det skal du og jeg fremdeles gjøre. Vi er fremdeles Guds barn og en del av Hans familie, og vi er fremdeles lys og salt i denne verden.

Derfor er det inspirerende å se våre unge ledere som har ukentlige samlinger på nett. De har andakter og aktiviteter. De får se hverandre, snakke sammen og gjøre kjekke ting sammen. Det har vært yatzy, bingo, hentelek og andre leker. Noen vil starte smågrupper. Det flotte er at det er ungdommene selv som tar initiativ og går videre med det. Vi støtter og heier på dem.

Minn bønn til deg i dag er om du vil være med å be for alle barn og unge som skulle vært på leir og festival denne sommeren, både deltakere og ledere. Vær med og be om at de kan få andre opplevelser og erfaringer med et kristent fellesskap som setter gode spor i livene deres. Be om at de skal få erfare Guds godhet. Be om at de kan få bety en forskjell for sine familier og venner.

Jeremia 29:11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Gud gir oss fremtid og håp, også i alvoret. Jeg tenker denne generasjonen som vi i Normisjon får lov å gå sammen med er en del av Guds fremtid og håp.

Jeg er utrolig takknemlig for storfamilien jeg får være en del av i Normisjon. Jeg er takknemlig for alle fellesskapene, for alle oppmuntringer, for at dere er med på «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Takk!