Fellesskap for damer og misjon

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

Vi har bak oss en annerledes vår og sommer. De fleste arrangement har blitt avlyst og mange har savnet fellesskap både på lokalplan og i større sammenhenger. Vi har kanskje oppdaget enda tydeligere hvor viktig det er å møtes og dele fellesskap med hverandre. Det gir inspirasjon, styrke og håp på veien. Vi trenger rett og slett hverandre som medmennesker og kristne søsken. Mange har savnet denne muligheten og lengter etter å samles igjen, kanskje ikke minst oss damer.

Hvordan vil høsten bli? Vil den også bli preget av isolasjon og stengte dører? Mye er fremdeles usikkert. Vi må hele veien lytte til myndighetenes råd og delta i felles dugnad for hele storfellesskapets beste. Samtidig ønsker vil å legge til rette for fellesskap hvor vi kan komme sammen for å dele Guds Ord, be for og med hverandre, synge sammen og bli inspirert til misjon.

Vi planlegger derfor å ha inspirasjonssamlinger for damer både i Nord og Sørfylket utover høsten. Disse ligger ute under arrangement på Normisjon Rogaland sin hjemmeside. Først ute er Finnøy 31.08. og Bjerkreim 02.09. På Haugalandet er der samlinger 23.09.(Karmøy) og 24.09. på Stemnestaden. Der er også planlagt Damenes helg på Horve 16.-18.oktober. Vi håper at det er mulig å gjennomføre de ulike arrangementene, selv om vi må ta forbehold om at ting kan forandres underveis.

Også om mulighetene til å samles i større grupper skulle bli begrenset, så er det mulig å møtes i små grupper med 1 meters avstand i hjemmene og på andre møteplasser. Korona-epidemien skal ikke ta fra oss rikdommen i det å være til hjelp og oppmuntring for hverandre som kristne søstre. Kanskje trenger vi kristent fellesskap mer enn noen gang?

Nylig hørte jeg om en gruppe damer som møtes jevnlig ved stranda for å dele fellesskap. Andre tar gjerne Bibelen med seg på fjelltur. Eller man går tvers over veien til naboen. Kanskje det er tid for å samles igjen i foreningen eller bønnegruppa? La oss ta i bruk de møteplassene som er mulige uten at vi dermed er «dumdristige». Vi er gitt til hverandre – også i disse Korona-tider.