Tips til fellesskap i koronatid

Oppdatert: 09.11.2020

Det er FHI sine retningslinjer som gjelder til enhver tid. Dette er et utdrag med eksempler som vi håper kan hjelpe i våre sammenhenger. Følg også med på kommunens egne sider i tilfelle det er egne retningslinjer i din kommune.  

Det er lov:

 • Å ha arrangement på offentlig sted innendørs med 50 personer uten fastmonterte seter.
 • Å ha arrangementer innendørs med fastmonterte seter for inntil 200 personer
 • Å ha inntil 5 gjester i private hjem i tillegg til husstandsmedlemmer.

Fastmonterte stoler: Kirkebenker blir ikke sett på som fastmonterte seter, og antallet personer en kan være i kirker som har benker blir derfor inntil 50 stk.

Lurer dere på om det er mulig å være flere enn 50 stk i deres lokaler/på deres bedehus når dere har stoler som ikke flyttes på/som kan kobles sammen, anbefaler vi dere å ta kontakt med deres kommunale kommuneoverlege og sjekke med dem. Ellers er det inntil 50 personer som gjelder for arrangementer innendørs uten fastmonterte seter.

Det vi må huske:

 • Ha færrest mulig nærkontakter
 • Holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Holde minst 2 meter til de som er i risikogrupper.
 • Ha gode hygienerutiner og forsterket renhold
 • Registrere alle som er på arrangementet
 • Syke personer skal ikke møte opp
 • Det skal være én person som er arrangementsansvarlig.
 • Skal du gjennomføre arrangementer med 20 eller flere personer, må du registrere dette på kommunens hjemmeside senest 5 dager før arrangementet starter (gjelder for kommuner på Nord-Jæren fra 10.november)

Dersom den lokale smittesituasjonen eller kommunale retningslinjer tilsier det, ber vi dere avlyse fysiske samlinger i ukene fremover.  

Dette vil se ulikt ut etter hva slags arrangement som skal gjennomføres. Her kommer noen eksempel på hva dere bør tenke på i de ulike settingene. For utfyllende informasjon kan du lese på www.fhi.no eller ta kontakt med Line Marie Løge (tlf.nr. 97163722) i regionen.

Eksempel – søndagsmøte kl.19

 • Finn ut hvor mange det er plass til i lokalet når det skal være minst 1 meters avstand fra skulder til skulder. Husk også på begrensninger i antall for arrangementer innendørs.
 • Registrer alle som kommer med navn og telefonnummer. Listene må makuleres etter 10 dager.
 • Pass på at meteren holdes hele tiden, og at dette ikke svikter spesielt ved inngang, utgang og servering.
 • Bruk håndsprit når folk kommer og går.
 • Det er ikke anbefalt å ha kirkekaffe eller nattverd, da det ofte blir utfordrende med avstand i slike situasjoner. Servering er kun anbefalt mens personer sitter i ro ved bord/i seteradene.
 • Den gode praten eller «minglingen» bør helst skje sittende (ved et bord) med riktig avstand mellom stolene – det er lett at meteren krymper når vi står og prater med kjente.  

Eksempel – søndagsmøte kl.11

 • Se forrige eksempel.
 • Skal det være barneopplegg kan det være lurt at ungene går direkte til opplegget, og ikke er med i noe fellestid.
 • Barna må deles opp i mindre grupper på maks 20 stk, gjerne mindre kohorter ogå for å gjøre smittesporing enklere. Husk minst 1 meters avstand mellom gruppene/kohortene. 

Eksempel – fellesskap i hjemmet

 • Maks 5 gjester i tillegg til husstanden
 • Må være minst 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Ha gjerne tilgjengelig håndsprit

Vurder gjerne å møtes andre steder enn i hjemmet, f.eks. vil det være enklere å holde avstand på et bedehus i nærheten. Eller kanskje kan dere samles ute?

Eksempel – barnelag

 • Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø eller faste kohort. 
 • Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det ikke nødvendig at barn holder avstand til hverandre. Er det flere enn 20 stk må deltakerne deles opp i grupper.
 • Foresatte bør ikke oppholde seg i fellesareal utover det som er nødvendig ved levering og henting.
 • Foresatte bør holde 1 meters avstand til andre barn og voksne
 • I tillegg gjelder gode hygienerutiner, forsterket renhold, registrere deltakere og syke personer får ikke komme.

Eksempel – ungdomsklubber

 • Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne (gjelder deltakere under 20 år). Ungdommer fra 13 år og oppover bør overholde enmetersregelen der det ikke er til hinder for aktiviteten.
 • I tillegg gjelder gode hygienerutiner, forsterket renhold, registrere deltakere og syke personer får ikke komme.