Tips til fellesskap i koronatid

Oppdatert: 24.08.2020

Det er FHI sine retningslinjer som gjelder til enhver tid. Dette er et utdrag med eksempler som vi håper kan hjelpe i våre sammenhenger. Følg også med på kommunens egne sider i tilfelle det er egne retningslinjer i din kommune.  

Det er lov:

 • Å ha arrangement på offentlig sted med inntil 200 personer
 • Å ha arrangement i hjemmet med inntil 20 personer

Det vi må huske:

 • Holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære
 • Ha gode hygienerutiner og forsterket renhold
 • Registrere alle som er på arrangementet
 • Syke personer skal ikke møte opp
 • Det skal være én person som er arrangementsansvarlig.

Dette vil se ulikt ut etter hva slags arrangement som skal gjennomføres. Her kommer noen eksempel på hva dere bør tenke på i de ulike settingene. For utfyllende informasjon kan du lese på www.fhi.no eller ta kontakt med Line Marie Løge (tlf.nr. 97163722) i regionen.

Eksempel – søndagsmøte kl.19

 • Finn ut hvor mange det er plass til i lokalet når det skal være 1 meters avstand.
 • Registrer alle som kommer med navn og telefonnummer. Listene må makuleres etter 10 dager.
 • Bruk håndsprit når folk kommer og går.
 • Sett én eller to personer til å servere kaffe, slik at en unngår at alle tar på kaffekannen. Kan være greit å bruke engangskrus.
 • Nattverd: Legg oblaten i begeret på forhånd. Vin skjenkes i etterpå. Anbefaler håndsprit før nattverd.

Eksempel – søndagsmøte kl.11

 • Se forrige eksempel.
 • Skal det være barneopplegg kan det være lurt at ungene går direkte til opplegget, og ikke er med i noe fellestid.
 • Matservering skal gjennomføres slik at færrest mulig berører maten og servise. La én eller to personer være ansvarlig for servering.

Eksempel – fellesskap i hjemmet

 • Maks antall personer er 20 stk
 • Må være 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære
 • Ha gjerne tilgjengelig håndsprit

Eksempel – barnelag

 • Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø. 
 • Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det ikke nødvendig at barn og unge holder avstand til hverandre. Er det flere enn 20 stk må deltakerne deles opp i grupper.
 • Foresatte bør ikke oppholde seg i fellesareal utover det som er nødvendig ved levering og henting.
 • Foresatte bør holde 1 meters avstand til andre barn og voksne
 • I tillegg gjelder gode hygienerutiner, forsterket renhold, registrere deltakere og syke personer får ikke komme.

Eksempel – ungdomsklubber

 • Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det ikke nødvendig at barn og unge holder avstand til hverandre. Unntaket gjelder ungdom under 20 år. Grupper større enn 20 stk må deles opp i mindre grupper. Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, som regnes som deres nære kontakter. Til andre bør de holde minst en meters avstand.
 • I tillegg gjelder gode hygienerutiner, forsterket renhold, registrere deltakere og syke personer får ikke komme.