Ny regionleder

Thomas Thesen – regionleder i Rogaland siden mai.

Tekst: Agenda 3.16

Thomas Thesen (44) fra Ganddal i Sandnes begynte som regionleder i Rogaland 1. mai i år. Han tok over etter Erik Rørtveit, som har vært i stillingen i elleve år. De to har jobba sammen som regionlederteam de siste tre årene.

– Det at jeg har fått gå sammen med ham i alle gleder og utfordringer i regionen, har vært en form for disippelskap. Da han kom til sin beslutning om å slutte, var det enkelt for meg å si ja. Dette har jeg lyst til å gå inn i, forteller Thesen til Agenda 3:16.

Selv har han vært ansatt i Normisjon Rogaland i 15 år, nå sist som leder for Acta i ni år. Før det var han ungdomsarbeider i regionen og forsamlingsleder på Salem i Ganddal. Han er utdannet innenfor økonomi, personal og IT.

– Hva vil du legge vekt på i arbeidet fremover?

– Det viktigste for oss er de nye generasjonene. At unge ledere blir sett og møtt på en god måte, som gjør at de finner seg og sin identitet, og ikke minst at de får lov til å ta videre det de har fått av gaver og ressurser i et fellesskap. Vi ønsker å utruste ledere som er tuftet på Bibelen og som kan være med på å prege samfunnet.

Den nye regionlederen er opptatt av at noen må gå sammen med de unge.

– Vi som har passert noen år. kan få lov til å gå i lag med de unge, og være en stemme inn i livene deres. Gi dem troen på seg selv, at de har sin identitet i Kristus, og at Jesus har gitt dem noe som han vil de skal forvalte. Derfor er relasjoner viktig, fremhever han.

– Relasjonen til Jesus, og den enkeltes relasjon til fellesskapet. Jeg er opptatt av å skape gode, trygge møtepunkter, gode aktiviteter og trygge relasjoner. Ikke minst det at fellesskap tåler alle som kommer inn i det. Jeg brenner for at Normisjon kan være en bevegelse av folk som står rundt den enkelte, og som tåler alle våre feil og mangler, og forvalter nåden, sier Thomas Thesen til Agenda 3:16.