Håp over årsmøtet

Bønn for det nye regionstyret, her representert ved (f.v.) Magne Audun Kloster (vara), Torstein Haukalid, Arnvid Nordstrand (ny), Trygve Svendsen (leder), Jorunn Bø Løge, Øydis Antun (vara) og Bodil V. Høie (ansattes representant).

Tekst/bilde: Kørner Høie

HÅP var tema over det ekstraordinære regionårsmøtet for Rogaland 19.september. 45 utsendinger pluss 20 gjester inntok Stemnestaden denne lørdagen. En engasjert Anne Kristin Bruns talte om «Håp» både over krevende hverdager og for evigheten. Senegalutsending Andres Jøssang delte med oss hva det vil si å sende og hva det vil si å være utsendt. Han berømmet også huskirkene i Strand som er familiens sendemenighet. Et team fra Acta Bibelskole var også med og inviterte til forbønn og profetisk tjeneste. Uoffisielt hadde vi invitert til en åndelig bålfest, og vi merket at denne dagen tente ild i oss.

Årsmelding og regnskap var allerede godkjent digitalt i april. Regnskapsansvarlig Nils Ove Nygård kunne likevel repetere tallene for 2019 som viste et uvanlig positivt resultat på kr 1.3 mill medregnet leirplassene, butikkene og Alpha. Dette kom vel med for å møte 2020 som er et år preget av usikkerhet. Han minnet om at det fortsatt er ledig plass på Normisjons konto! Nytt regionsstyre ble valgt. I dag består det av Trygve Svendsen, leder, Torstein Haukalid, Arnvid Nordstrand (ny), Jorunn Bø Løge, Berit R. Sandvik, Magnus Jansen Bru, Lilly Rishton Eikje (ny) og Bodil V. Høie.

Anne Kristin Bruns talte friskt og «Levende håp».
Koronaspredt forsamling i fornya møtesal.
Alltid god mat på Stemnestaden!

Fortsatt ledig plass på kontoen.