Stille kveld på Stemnestaden

Velkommen til STILLE KVELD på Stemnestaden, torsdag 15.10 og 12.11. kl.18.00-20.30

Kvelden vil se slik ut:

Kort innledning

Veksellesing fra Bibelen

Vi blir ledet inn i en Bibeltekst

Stillhet

Enkelt måltid (ta med niste)

Mulighet til en liten bønnevandring

Tilbakeblikk på kvelden

Kveldsbønn

«I stillheten spirer liv. I stillheten er du aldri alene»  F. Finne