Senegalhilsen

Karneval i barnehagen: Daniel, Julia, Marion, Tomas og Johannes Jøssang.

Tekst/bilde: Kari Soppeland Jøssang

7. januar i år reiste vi, familien Jøssang, som utsendinger til Senegal sammen med våre fem barn. Ni uker senere var vi hjemme igjen grunnet korona.

Like før jul tok noen kvinner vi kjente i en nabolandsby initiativ og sa de gjerne ønsket å høre bibelhistorier. Sammen med en liten gruppe damer fikk vi ukentlig gjøre «oppdagende bibelstudier» på malinké. I mars hadde vi fullført 7 samlinger. Vi ba sammen, og hver gang dukket behovet deres for vann opp. Brønner som bli tomme og pumper som ikke fungerer. Nå, etter koronanedstegning, har tilværelsen blitt kritisk i landsbyen.

Vi håper å få reise tilbake til Senegal i januar 2021. Høsten skal vi bruke til å lære mer språk, både fransk og malinke. Flere ganger i uken har vi kontakt med de vi kjenner i Senegal. Venner ringer, rekninger skal betales og mange ting skal organiseres.

Det har ikke vært så mange tilfeller av korona i Senegal, men konsekvensene for folk når landet ble stengt ned over lang tid har vært alvorlige. I en undersøkelse gjort av World Vision i mars, opplyste 95 % av familiene at de kom til å gå tomt for mat i løpet av mars. Markeder har vært stengt og det har vært forbudt å reise mellom regioner. Gjennom Normisjons korona-aksjon kan du nå støtte landsbyen hvor vi har hatt bibeloppdagende studier. Pengene skal gå til mat og pengestøtte og å informere om korona.

Vi håper du vil være med å støtte gjennom bønn og pengegaver. Du kan gi på konto 1503 02 13 537 Merk innbetalingen med «Omsorg». Vipps: 598406 «Omsorg».