Inspirasjonssamling om Normisjon sitt arbeid

AVLYST! På grunn av myndighetenes oppfordringer og smittesituasjon er dessverre Inspirasjonssamlingen som skulle vært på Vaulali 9.desember avlyst.

Komitéen vil jobbe med å finne ny dato til våren og håper at det vil være mulig å gjennomføre en samling da med gjeldende smittevernregler. Oppdatering om ny dato vil bli lagt ut på hjemmesiden, så følg med her.

Hilsen fire Normisjonsvenner i Ryfylke: Torstein Haukalid, Tormod E. Nag, Tor Soppeland og Jon Olav Kolstø