Travel kvinne med sterk tro

Margrete Urdal Stople er prosjektleder for den nye KFskolen på Solborgmarka.

Tekst/bilde: Hjørdis Halleland Mikalsen

-Det høres nok verre ut enn det egentlig er, men ja, jeg har saktens litt å holde på med, sier hun.

Båret frem i bønn

Det siste året er det byggingen av den nye KFskolen på Solborgmarka som har tatt mest tid. Bygget skal etter planen stå ferdig i juni 2021. Foreløpig er de i rute.

-Det er et spennende prosjekt med mange varierte arbeidsoppgaver, sier Margrete om bygget som er dimensjonert for å huse 364 elever fordelt på 1. til 10. klasse. Margretes ansvarsområde er blant annet å jobbe opp mot arkitekt og entreprenør, sørge for at prosjektet holder seg innenfor de gitte kostnadsrammene, samt å holde eierne informert om byggeprosessen. Hun stortrives med arbeidsoppgavene, men forteller at det også har vært utfordringer underveis, som den stadig pågående spenningen rundt spørsmålet om kristen friskole vs offentlig skole.

– Slik jeg ser det er valget mellom offentlig og privat skole er et valg mellom to goder, sier Margrete. Hennes tre barn er alle elever ved KFskolen og blir med videre inn i det nye bygget.

-Jeg mener det er flott at vi bor i et land hvor vi faktisk kan velge grunnskoletilbud for våre barn. For meg personlig er den støtten KFskolen gir til trosopplæringen en viktig faktor, sier Margrete, som opplever at det prosjektet hun jobber med hver dag blir båret frem i bønn.

-Det hviler allerede mye velsignelse over den nye KFskolen, sier hun.

Gud er alltid med

Margrete Urdal Stople er født og oppvokst i en kristen familie på Øvre Vats i Vindafjord. Ektemannen Peder Stople møtte hun allerede på videregående, før veien gikk videre til studier på Østlandet. Margrete har en master i eiendomsfag og arealplanlegging. Paret giftet seg og flyttet til Stavanger, hvor de fant sitt åndelige hjem i IMI-kirken. Margrete jobbet flere år i offentlig sektor og som konsulent i Asplan Viak i Stavanger før hun fikk tilbud om jobb som administrativ leder i IMI.

-Å være ansatt samme sted som jeg har mitt åndelige hjem var en omstillingsprosess, men jeg opplever det som en stor velsignelse. Gud er alltid med, uansett hvor jeg jobber, sier Margrete som på fritiden er aktivt med i menighetens ungdomsarbeid.

Mistet søsteren

Troen har hun hatt med seg hele livet.

-Den er et viktig fundament i livet mitt. Jeg begeistres fortsatt over å se at Guds sannheter faktisk fungere i livet mitt. Troen har også vært en viktig trøst og styrke når livet er vanskelig, sier hun og forteller om en skjellsettende opplevelse i livet. For 12 år siden ble søsteren syk og døde av leukemi, bare 25 år gammel.

-Selv om det har gått flere år siden vi mistet henne lever jeg med sorgen og savnet, det er fortsatt vanskelig å snakke om uten å ta til tårene, sier hun og kjemper et øyeblikk med gråten.

-Men Gud var med gjennom den vonde tiden, jeg hadde selvsagt mange spørsmål; hvorfor kunne hun ikke få leve? Jeg var nok litt sint på Gud, men det tåler Han fint. Jeg ble aldri bitter. Opplevelsen har gitt meg økt motivasjon til å gripe både dagen i dag og de muligheten vi har nå. Det har gitt meg lavere aksept for å akseptere urett, og samtidig gjort meg mer bevisst på at dersom vi kan velge glede og godhet for oss selv og andre, er det ingen grunn til å utsette det.

Slik blir den nye KFskolen

Skolebygget på Solborgmarka som etter planene skal stå klart til skolestart høsten 2021 blir et topp moderne bygg oppført i massivt tre. Bygget skal ha fire paviljonger forbundet med et vrimleareal mellom de fire bygningskroppene. Mellom de to paviljongene lengst mot nord er det planlagt et fireetasjes høyt rom som skal være skolens «hjerte». Hovedinngangen til skolen og utgang til skolegård vil være fra dette rommet. Det høye fellesrommet danner også en vertikal forbindelse til alle etasjer med trapper og heis. I tillegg vil det inneholde en flerfunksjonell amfitrapp som kan brukes til undervisning, fremvisning, bespising og lek. Skolebyggets bruksareal er på 5425 m2. Utomhus skal det etableres et detaljrikt skoleområde med en mengde attraksjoner og lekemiljøer.