Norøk 5-års jubileum

Tekst: Nils Ove Nygård

I november var det 5 år siden Norøk ble startet. Og mye har skjedd siden den gang. Det hele startet med to kunder i november 2015. Regionen og Watoto. Nå har det gått 5 år og vi er blitt fem ansatte. Lokalene har doblet seg i størrelse og antall aktive kunder er mangedoblet, 109 per dags dato.

Et turbulent år har det vært for oss alle. 12. mars går inn i historiebøkene. Dagene etter 12. mars vurderte vi å permittere, men det skulle fort vise seg å ikke være nødvendig. Tvert imot. Et turbulent år for våre kunder har gitt oss merarbeid.

Vi fikk mulighet til bistå våre kunder med permitteringer, budsjetter, kompensasjonsordninger og andre tiltak i krisetider. Og masse tid har det gått med å sette seg inn dette. I høst har vi fått være med på å bidra til at det kom inn vel 1,7 millioner kroner fra en kompensasjonsordning til regionen.

Takk Gud for at vi bor i et land som har mulighet til å iverksette slike tiltak i krisetider. Våre tanker går til utviklingsland hvor de ikke har slike muligheter. Bli med å gi til Normisjon sine prosjekter.

Nå legger vi et turbulent år bak oss og rigger oss for det kommende 5 årene i Norøk sin historie. Vi forventer videre vekst, det store spørsmålet er da: Hvordan ser Norøk ut om 5 år? Bare Gud vet.