Kjøkkenmedarbeidere – Horve

Horve Ungdomssenter søker:

Kjøkkenmedarbeidere

Horve ungdomssenter søker etter voksne timelønte medarbeidere, spesielt til vakter i helgene.

Ungdomssenteret har vært og skal være en misjonsstasjon spesielt for barn og unge. I tillegg til egne leirer er det menigheter og forsamlinger som bruker Horve i helgene. I sommerhalvåret er det også en del utleie i ukedagene.

Arbeidet dreier seg i hovedsak om matlaging og servering på en måte som får gjestene til å trives. Horve har et godt utstyrt kjøkken og det vil bli gitt god og grundig opplæring.

Vi søker etter personer som ønsker å være en del av den gode Horvetradisjonen, med god mat, trivsel og gode minner. Erfaringer fra storkjøkken vil være en fordel, men er ikke en forutsetning for å søke.

Kan dette være av interesse for deg, ta kontakt med Hans Høie (daglig leder) tlf. 922 60 366. Mail: horve@normisjon.no