Når vanene endres

Tekst: Thomas Thesen

Det er ikke tvil om at de siste månedene har endret vanene våre. Det gjelder familiebesøk, mat, trening og menighetslivet. De vanlige møtepunktene er borte og vi har ikke samme mulighet for å være sammen. Det er klart dette gjør noe med vanene våre. Jeg har snakket med noen som kjenner på urolighet for hva dette gjør med oss. Når vanene endres over så lang tid, så får det konsekvenser. Hva skjer når vi kan samles igjen? Vil folk komme? Har folk ikke lenger behov for kristent fellesskap?

Jeg tenker det er viktig vi hjelper hverandre tilbake til noen av de vanene vi hadde før. Det er viktig at vi samles som Guds familie, om ordet, bønnene og nattverden. Det er viktig at vi har folk i livet vi kan dele gleder og sorger med. Noen vi kan gå sammen med.

Så har det i denne tiden vært mange alternative måter å formidle på. Det har vært flotte digitale gudstjenester, smågrupper og huskirker på ulike plattformer, samtale- og bønnetjenester på telefon, og andre ting vi har lagt til rette for. Det har vært flott å se engasjement og ikke minst at noen har fått bruke gaver og ressurser på en annen måte enn før. For noen har det vært en bratt læringskurve, mens for andre har det vært mer av det de allerede gjorde før.

Et av «tilbudene» som noen har fått øynene opp for, eller jeg burde heller si ørene opp for, er podcaster. Mange av menighetene tilbyr talene som podcast, mens andre lager egne podcaster med for eksempel bibelundervisning. I region Agder har Johannes Vålandsmyr, Asbjørn Smeland og Kurt Hjemdal laget en podcast som tar for seg ulike bibelske bøker. En episode er et kapittel i ei bok og varer ca.15-20 minutter.

Noen av vanene som endres kan også være til det bedre. Kanskje er det nettopp i denne tiden du skal høre på en slik podcast? Sjekk ut podcasten «Bibelprat med Kurt» på Spotify eller den plattformen du bruker for podcast, eller trykk på denne linken

Når tiden er inne skal vi hjelpe hverandre tilbake til fellesskapet, men kanskje vi kan opparbeide oss en ny eller fortsette eksisterende vane hvor vi bruker tid alene med Guds ord, enten ved å lese Bibelen eller via en podcast eller begge deler.

Når vanene endres så kan vi velge å endre dem til det bedre.