Flere søker til Fermate for samtale

Aud Vihovde hoftun er leder for Fermate Rogaland.

Tekst: Hjørdis Halleland Mikalsen

Koronaepidemien har ført til en økning i tjenestene til Aud Vihovde Hoftun og de andre sjelesørgerne i Fermate Rogaland.  Nå tilbyr de også et nettbasert kurs med fokus på selvbilde og identitet.

-Noen håndterer de endringene epidemien har påført tilværelsen vår helt fint, andre synes det er vanskelig. Behovet for en møteplass for den ærlige samtalen om livet, har vært økende den siste tiden, sier den erfarne sjelesørgeren Aud Vihovde Hoftun, som er leder for Fermates avdeling i Rogaland. Hun forteller at Fermate med unntak av mars og april i fjor har hatt åpent for en til en samtaler.

-Selvfølgelig i henhold til smittevernregler. Vi holder god avstand og bruker mye antibac.

Sosial distanse

-Hverdagen vår har endret seg betraktelig det siste året. Vi har blitt tatt ut av de faste rutinene, de arenaene vi tidligere møttes på er i stor grad borte, noen bor alene og kjenner på ensomhet, andre er permitterte fra jobben, mens andre i for eksempel helsevesenet og skoleverket kjenner på et økt arbeidspress og stor slitasje. I tillegg opplever noen av oss at den sosiale distansen gir oss mer tid til å reflektere over livet og tilværelsen. Det kan være en god ting, men det kan også oppleves utfordrende. Vanskelige erfaringer kan komme opp til overflaten og man begynner å gruble over hvem man er, og hvilken verdi man har. Da kan det være godt å ha noen å snakke med, sier Aud.

Pusterom

Ordet Fermate er et musikalsk uttrykk som betyr å stanse opp et øyeblikk. Og det er akkurat det sjelesorgsenteret ved samme navn tilbyr. En pause i hverdagen, et pusterom i livet.  Kanskje er det viktigere nå enn noen gang?

-Fermate ønsker å være et sted for den viktige samtalen om livet og troen, der den enkelte kan få hjelp til å komme til rette med seg selv, livet rundt seg og med Gud. Noen ganger floker livet seg til og en trenger hjelp til å sortere, legge fra seg og finne en vei videre. Da kan det være viktig å samtale med noen som kan se situasjonen utenfra og som har faglig kompetanse og erfaring. Vi i Fermate har stor tro på bevisstgjøring. Det du er bevisst på kan du gjøre noe med, mens det du ikke er bevisst på gjør noe med deg.

Nettbasert kurskonsept

Foruten samtaler arrangerer Fermate ulike kurs. Det siste året har det ikke latt seg gjøre, men det har ikke satt en stopper for Aud og de andre i Fermate.

-Epidemien gjør at vi ikke kan møtes på samme måte som før. Derfor har vi utarbeidet et nettbasert kurskonsept, sier hun og forteller at kurset består av fire episoder basert på tema om selvbilde og identitet, selvfølelse og selvtillit, mestringsstrategier og skam. Hver episode inneholder tre deler.

-Den ene delen består av det jeg vil kalle enkel hverdagspsykologi, den andre delen har fokus på praktisk livserfaring blant annet gjennom intervju og den siste bolken belyser tema utfra en bibelsk person, forklarer Aud, som står for undervisningen sammen med Hans Høie og Torgeir Mork.

Et godt redskap

-Dette er et kursopplegg du kan gå inn i alene eller sammen med andre. Det kan ikke minst være et godt redskap for smågrupper. Tilbudet er gratis, og man kan når som helst gå inn på Fermate Rogaland sine nettsider hvor man finner en link til kurset, sier Aud, og forteller at de planlegger flere lignende kurs i tiden som kommer.

-Vi er mange som savner det åndelige fellesskapet, et sted hvor vi kan møtes for sosialt samvær og åndelig påfyll. Dette kurset kan ikke erstatte det, men mitt ønske er at dette kan være et godt tilbud også nå i denne tiden.

SITAT: Fermate ønsker å være et sted for den viktige samtalen om livet og troen, et pusterom der den enkelte kan få hjelp til å komme til rette med seg selv, livet rundt seg og med Gud.

Fakta Fermate:

Fermate Rogaland har samtaletilbud på BådeOg-huset i Sandnes sentrum og på Kraftsenteret på Stemnestaden i Tysvær.

I Tysvær er Gjermund Lygre samtalepartner i tillegg til Aud V. Hoftun.

Medarbeidere i Sandnes er Vigdis H. Hadland, Karstein Dragsund og Aud V. Hoftun. Hans Høie har mentor-samtaler for ledere.

Du kan bestille samtale ved å ta kontakt med Fermate Rogaland på tlf. 98216181 eller via E-post: fermate.rogaland@gmail.com.