KJØKKENLEDER – HORVE UNGDOMSSENTER

Normisjon region Rogaland søker etter

Kjøkkenleder – Horve ungdomssenter – vikariat

Med mulighet for fast stilling.

Horve ungdomssenter er ett av tre leirsteder i regionen og ligger idyllisk til i Sandnes kommune. Vi søker etter en person som kan identifisere seg med Normisjon sine verdier og vil være med å lede arbeidet på Horve videre. Stillingsstørrelse – 80-100%.

Hovedarbeidsområdene

1. Kjøkkenleder

Kjøkkenleder vil ha det overordnete ansvaret for drift av kjøkkenet. Dette innebærer tilretteleggelse for personalet på kjøkkenet (vi har 2-3 årsverk), menyvalg, og vareinnkjøp. I tillegg vil det være å etablere og følge rutiner i forhold til lover og forskrifter.

2. Vertskap

Vi har godt over tusen gjester hvert år og vi skal møte dem med godhet og raushet. Kjøkkenleder skal være med å legge til rette for godt fellesskap og trivsel.

3. Administrasjon og drift

Kjøkkenleder har noe administrativt arbeid som, fakturering, økonomi og kommunikasjon med gjester. I tillegg vil kjøkkenleder også være med å delta i planlegging og organisering av ulike aktiviteter og renhold.

Egenskaper og kvalifikasjoner

  • Glad i å lage mat og erfaring med drift av kjøkken
  • Erfaring med økonomi og administrasjon
  • Selvstendig
  • Strukturert og god på organisering
  • Gode samarbeidsevner og én som heier frem andre
  • Må takle travle og til tider stressete arbeidssituasjoner

Arbeidstiden vil variere, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid i perioder. Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Thomas Thesen, tlf. 90 06 53 63 – thomas.thesen@normisjon.no eller daglig leder på Horve, Hans Høie tlf. 92 26 03 66, horve@normisjon.no.
Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. Det må fremvises godkjent politiattest.

Søknadsfrist: snarest. Ønsket oppstart er 1.juni, men vil være avhengig av koronasituasjonen. Søknaden sendes til Thomas Thesen, thomas.thesen@normisjon.no.

Kjøkkenmedarbeidere

Horve ungdomssenter søker også etter voksne timelønte medarbeidere, spesielt til vakter i helgene.

Arbeidet dreier seg i hovedsak om matlaging og servering på en måte som får gjestene til å trives. Horve har et godt utstyrt kjøkken og det vil bli gitt god og grundig opplæring.

Vi søker etter personer som ønsker å være en del av den gode Horvetradisjonen, med god mat, trivsel og gode minner. Erfaringer fra storkjøkken vil være en fordel, men er ikke en forutsetning for å søke.