God og nær påske!

Herfra er Han lys levende og nær alle sine alltid.

Tekst: Roar Flacké

Selv om vi må holde avstand og ikke kan møtes denne påska, er hovedpersonen levende til stede for alle som vil. Og påska handler om nærhet.

Palmesøndag kommer han – ydmykt ridende på et esel.

Skjærtorsdag innstifter han måltidet der han kommer nær oss på en spesiell måte, i brød og vin.

Langfredag skjer det store: Han tar bort det som stenger, slik at vi kan komme tett på den opphøyde og nedbøyde.

Påskedag seirer han over døden og sørger for at han kan være nær oss, lys levende, i all sin godhet og storhet, i hverdagen og evigheten.

Når vi leser og hører påsketekstene denne uka – la oss plassere oss midt i hendelsene og leve oss inn i det som skjer – få med oss handlingene, ordene, tankene, følelsene, astmosfæren… Og komme nær Han som led og sto opp igjen – for vår skyld. Det gir god hjelp når vi skal følge han i hverdagen – tett på – med og uten korona.

Velsigna påske!