Regionstyret

Regionstyret foran den nye KFskolen.

Etter årsmøtet i 2021 består regionstyret av:

Styreleder: Trygve Svendsen

Styremedlemmer:

Jorunn Bø Løge

Arnvid Nordstrand

Lilly Rishton Eikje

Magnus Jansen Bru

Øydis Antun

Varamedlemmer:

Oddvar Sæth

Einar Midttun Vestbøstad

Arnt Egil Rørtvedt