Regionstyret

Regionstyret

Etter årsmøtet i 2022 består regionstyret av:

Styreleder: Steinar Gulaker

Styremedlemmer:

Arnvid Nordstrand

Lilly Rishton Eikje

Magnus Jansen Bru

Øydis Antun

Tove Anita Eikemo Baustad

Varamedlemmer:

Einar Midttun Vestbøstad

Odd-Terje Høie

Mette Ellinor Boye