Regionstyret

Regionstyret høsten 2023

Etter årsmøtet i 2023 består regionstyret av:

Styreleder:

Steinar Gulaker

Styremedlemmer:

Magnus Jansen Bru

Øydis Antun

Tove Anita Eikemo Baustad

Einar Midttun Vestbøstad

Lilly Rishton Eikje

Varamedlemmer:

Odd-Terje Høie

Arnvid Nordstrand

Dag Vister Hansen