Spre misjonsengasjementet!

Stadig nye følger Jesus i Kambodsja!

Tekst: Roar Flacké

Kristi himmelfartsdag og pinse er tid for misjon. Misjonens Herre vil ha oss med på å fullføre oppdraget – å nå alle folkeslag med evangeliet.

For å styrke engasjementet for Normisjons internasjonale arbeid etablerer regionen for tida ressursgrupper for samarbeidslandene våre. Vi utfordrer mennesker som har besøkt et misjonsland til å være med å spre engasjement. Det handler bl.a. om å formidle informasjon og følge opp avtaler med menigheter, fellesskap, skoler og andre enheter.

Gruppene blir svært ulike. For Kambodsja er det allerede et styre med Ådne Berge som leder. De har også et helhetlig ansvar for arbeidet ute. Indiagruppa, med Jarle Stokka som kontaktperson, har et mer avgrensa engasjement. Det er videre etablert ressursgrupper for Mali/Senegal og Aserbajdsjan, og vi håper at ei gruppe for Nepal snart vil være på plass.

Du er velkommen til å ta kontakt om du vil bidra eller ha besøk/hjelp. Ta kontakt med gruppeleder eller Roar Flacké, som koordinerer dette (tlf 90600239 / roar.flacke@normisjon.no).

Sammen er vi Normisjon. Sammen når vi langt!