Aldri alene!

Barn og unge trenger trygghet på at de aldri er alene.

Tekst/foto: Line Marie Løge

Vi som driver lag for barn og unge har lyst til å gi noe bra til de som kommer. Vi vil at de skal få oppleve godt fellesskap der den enkelte blir sett, og at de skal få se og erfare mer av hvem Gud er.  Noen ganger kan det være vanskelig å finne den røde tråden i aktiviteter og forkynnelse fra gang til gang, og dette kan bli en utfordring med tanke på å finne ledere som vil ta ansvar.

I samarbeid med Søndagskolen og NLM ung har Acta laget et veldig kjekt opplegg for 5.-7. klassinger, tweensa. Det heter «Aldri alene». Hver samling består av seks elementer: Lek, film, respons, bibel, bønn og oppdrag. Det er nå kommet ut tre av seks pakker, og hver pakke er beregnet for 10 samlinger eller et semester. Det er forslag til hvordan du kan gjøre opplegget i ei lita eller ei større gruppe, dermed passer det for alt fra store kor til små tweensgrupper.

Tweensgruppa «Gjeng» i Norforsamlinga Vigrestad er for 6. og 7. klassinger og begynte med «Aldri Alene» i høst. Både de voksne og tweensa har vært veldig fornøyd med opplegget og vil gjerne anbefale det til andre lag og kor. Det kan være litt krevende å begynne med noen nytt, bli kjent med et nytt konsept, og usikkerheten om gruppa vil like det. Men dette har vært lett å bli kjent med og det har slått veldig bra an. Opplegget er delt opp i ulike deler som er godt tilpasset aldersgruppa. Filmene er korte og gir mye rom for samtale. Og de gir en naturlig overgang til bibel og bønn etterpå. Fargebønnen er god hjelp i bønnestunden. Hvert bønneledd har sin farge og bevegelse, og hjelper tweensa til å huske og forstå bedre.

Temaet denne kvelden er vennskap – «Jesus, min venn på ordentlig».  Gjengen har hatt lek, sett filmen til temaet og skal snakke om hvilke påstander som stemmer i forhold til ekte vennskap. Temaet engasjerer. Alle er enige om at «en god venn er en som liker meg for den jeg er», og at Jesus er en ekte venn. Etterpå har de fargebønnen, som ligger som filmressurs i pakken. Gjennom denne bønnen får tweensa hjelp til å be til Gud som er kjærlig, hellig, skaper og en venn som er med hver dag. Og selv om noen synes det er litt flaut, er de fleste med. Så er det tid for mat og samtalen fortsetter ved bordet.  En kjekk kveld nærmer seg slutt. Med seg hjem har tweensa noen tanker om ekte vennskap, at Jesus er en ordentlig venn og at de er aldri alene!