Agenda 1 Jæren

Lederteamet for Agenda1 Jæren: Anne Kristin Bruns, Lars Kristian Heggebø og Line Marie Løge.

Tekst/foto: Line Marie Løge

«Vi er mange ganger så opptatt av å komme i gang med programmet, og her er det mye bra på programmet. Men pausene er like viktige. Det er jo når vi får tid sammen til uformelle samtaler at vi blir bedre kjent med hverandre. Og når vi blir kjent kan vi også lære av, og heie på hverandre,» sier Anne Kristin Bruns, som har jobbet med Agenda 1 i mange år.

Agenda1 er, kort sagt, menigheter og fellesskap som går sammen i et nettverk for å nå flere med evangeliet. Hensikten er å skape læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter i den Hellige Ånds kraft.

Vi bruker mye tid på å se på hvordan vi som menigheter kan leve mer misjonalt, disipler som gjør disipler. Samtidig er det også en måte å bygge enhet mellom menigheter. Når vi er sammen over lenger tid, blir vi kjent, bygger relasjoner og kan lære av hverandre og heie på hverandre. Selv om vi er ulike menigheter er vi alle Guds familie, og vi har fått samme misjonsbefaling.

I oktober startet det opp et nytt lærefellesskap for menigheter på Jæren. Etter en lang prosess som begynte før Covid-19, kunne vi endelig møtes, drikke kaffi sammen og snakke sammen om viktige tema som hva er en disippel, et liv i kjærlighet og disipler som gjør disipler. Denne gangen var det team fra to menigheter, Klepp frikyrkje og Norkirken Ålgård som ble med. Lars Kristian Heggebø, pastor i Klepp frikyrkje, hadde gjort klart for at vi skulle både få gode lokaler og god mat. Det ble fine dager der vi fikk lovsynge og be sammen, høre god undervisning og samtale rundt temaene som ble løftet fram. Teamene fikk arbeide sammen og lage en handlingsplan for det neste halvåret.

Norkirken Ålgård har vært med i Agenda 1 i mange år og er nå blitt med i det nye lærefellesskapet. «Agenda 1 har betydd mye for vår menighet,» sier Stein Rhoar Juul. «Vi opplever at det er en måte å leve menighet på mye mer enn et kurs. Da vi ble med første gang, hadde vi hatt Alpha i menigheten i mange år, og dette hadde gitt oss gode verdier og et godt grunnlag å bygge på. Det å bruke tid i lærefellesskapet har hjulpet oss til å ha et enda større ut-fokus, og vi har blant annet kommet i gang med et flott konfirmantopplegg. Vi har også i løpet av disse årene tatt steget til å bli Norkirken Ålgård for å tydeliggjøre at vi er en menighet.»

«Det å få så god tid sammen i teamet til å snakke om viktige retningsvalg har også vært avgjørende,» sier styreleder Toralf Hetland. «Å være med i Agenda 1 har hjulpet oss til å til å bli enda tydeligere på visjon og retning, og dette ville vi ikke vært foruten.»