For først da blir det jul

Tekst og foto: Tone Julseth Ydstebø

De siste uker har nyhetene vært preget av overskrifter som skaper uro og bekymring. Journalistenes spekulering i forkant av pressekonferanser er alt annet enn beroligende. Jeg liker det ikke, følelsene som skapes i meg, frykt og uro. Likevel har jeg flere ganger tatt meg selv i å trykke på «refresh»-knappen, for å få med meg siste oppdatering. For hva skjer nå, blir det jul?

Hun var nok ikke akkurat svært opprømt over nyhetene Maria heller da det ble gjort kjent at alle skulle innskrives i manntall. For henne innebar det en strabasiøs reise i dagene før hun skulle oppfylle engelens profeti og gå i fødsel.  

Mange ganger har jeg latt meg undre over forhistorien til Jesu fødsel. Evangelisten Matteus beskriver budskapet om Jesu fødsel ut ifra Josef sitt ståsted. Han er trolovet med Maria da han får vite at hun allerede er gravid, og bestemmer seg for å skille seg fra henne i stillhet. Men i en drøm får han besøk av en engel med budskap om barnet i Marias mage. Han ombestemmer seg og gifter seg med Maria.

I Lukas evangeliet er det Marias møte med engelen som skildres. Hun samtaler med engelen og overtales til oppdraget som blir lagt på henne. Med dette som bakteppe ser jeg for meg at de to hadde kanskje flere spørsmål enn svar i forkant av den forestående fødsel, hva betydde engelens budskap egentlig?

Vi kjenner fortsettelsen, Jesus ble født. Historien har blitt gjenfortalt i generasjoner og har blitt tillagt skildringer som gjør at vi ser for oss denne kalde natta. En ensom natt med mange bekymringer hos de vordene foreldrene og hastverk etter å finne et trygt tilfluktssted. Det har skapt, og skaper fortsatt undring over hvordan, og hvorfor himmelens konge, verdens frelser ble født nettopp der hvor bare dyr fødes og ser dagens lys.

Men Jesus ble født, det ble jul da. Derfor blir det jul nå, for det er det vi venter på. Ikke antall positive koronatester og nye restriksjoner. Vi venter på frelserkongen, på å feire han. At han kom for oss, i en natt hvor egentlig ingenting lå til rette for at det var nå freden skulle senke seg over vår jord.

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»  Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Luk 2:15-16

Jeg lærer meg å overstyre tankene og frykten. For spørsmålet er ikke om det blir jul, men om jeg følger gjeternes eksempel og finner Jesus. For først da blir det jul.

Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. Luk. 2:20

Halleluja, takk Gud og riktig god jul!