Norkirken Ålgård søker forsamlingsleder

Norkirken Ålgård er en menighet tilknyttet Normisjon. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med arbeid i 12 regioner i Norge og 10 land internasjonalt. Norkirken Ålgård’s visjon er «Å gjøre mennesker til nære venner av Jesus.» Menigheten har i dag over 100 voksne medlemmer. Vi har et variert tilbud for alle aldersgrupper, egen sakramentsforvaltning og gudstjenester annen hver søndag.

Vi søker Forsamlingsleder, 100% stilling

Som Forsamlingsleder er du leder for Norkirken Ålgård. Du administrerer den daglige virksomheten, følger opp stab og frivillige hovedledere, og sammen med stab, styre og lederskap sette retning for menighetens virksomhet.

Vi søker deg som deler vår visjon, som har et hjerte for å bygge menighet på tvers av generasjoner og som vil være med og utvikle Norkirken Ålgård. Synes du dette er spennende og ønsker å være med og forme denne stillingen sammen med oss, er du velkommen til å søke!

Arbeidsoppgaver:

 • lede Norkirken Ålgård
 • inspirere og være med å tilrettelegge for våre ledere som er involvert i barne-, ungdoms- og familiearbeid 
 • hjelpe menigheten til å møte og ta imot nye mennesker
 • undervise / forkynne
 • gjøre administrativt arbeid som bl.a. videreutvikling av struktur og arbeid med sosiale medier / hjemmesider
 • holde kontakt med Normisjon, regionalt og sentralt
 • representere Norkirken i møte med andre menigheter

Vi ser etter deg som:

 • liker å bygge relasjoner
 • evner å motivere og inspirere
 • har evner / erfaring innen formidling
 • kan jobbe i team og er selvstendig
 • er kreativ og ser muligheter
 • har relevant erfaring og utdanning /fordypning innen kristendomskunnskap/teologi og/eller bibelskole

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. God mulighet til å forme egen arbeidshverdag.

Vi tilbyr: 

 • samarbeid med kreative, positive og dyktige ansatte og frivillige 
 • en inkluderende menighet som ønsker å gjøre mennesker til nære venner av Jesus
 • kurs og faglig påfyll som er relevant for stillingen
 • å være en del av Normisjons nettverk i Rogaland
 • ulykkes- og gruppelivforsikring
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Normisjons lønnregulativ

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro, har en evangelisk-luthersk trosforståelse og kan identifisere seg med Normisjons verdidokument. Link her.

For mer informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med:

Styreleder Mary-Ann Espedal, tlf: 917 42 986

eller Trond Kjartan Michaelsen, tlf: 40 54 58 15

Søknad sendes: maryann.espedal@gmail.com

Søknadsfrist: 16. januar

Tiltredelse etter nærmere avtale.

En må påberegne noe kvelds – og helgearbeid.

Norkirken Ålgård kommer under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Normisjons formål og verdier. Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4.