Leirledere – viktige brikker i leirarbeidet

Leirledere leder sangen under Stemnestadens jubileumsfest.

Tekst: Lina Fisk Eide Foto: Bodil Høie

Vårt hovedfokus i regionen er Felleskap, Misjon og Ledertrening. Å utruste ledere i alle deler av vårt arbeid er viktig. Et av disse arbeidsområdene er leirarbeidet. Vi er avhengige av å ha leirledere for å kunne gjennomføre leirer i regionen. Men utskiftningen er stor og vi må stadig få med oss nye ledere, siden mange av de flytter til andre byer for å gå på skole. Dette er en naturlig del av det å drive arbeid med ungdommer. Å hele tiden knytte til seg nye kontakter og la de få smake på rollen som ledere. Og gjerne bli i leirarbeidet i noen år av sitt unge liv.

Vi er takknemlige og ydmyke i rollen som ledertrenere og vet at det ligger et ansvar hos oss som organisasjon å veilede og instruere disse ungdommene i sine roller.  I høst har vi hatt to TFI/lederhelger hvor vi er opptatt av å takke ungdommene som allerede har vært med på leir og veilede de som er nye som leirledere. Å drive med ledertrening handler om å lede fra der noen er og gi passe utfordringer, slik at vedkommende kan vokse gradvis i sin rolle. Vi ønsker å se ledere som er seg selv, bruker sin personlighet og sine evner og som vokser med og i oppgavene og i troen på Jesus.

Vi har mange frivillige ledere, men trenger stadig nye. Så fortell gjerne om dette til barn og barnebarn. Det er lederkurs 18.-20. februar på Horve og vi anbefaler alle våre nye ledere å være med på dette. Påmelding skjer på  www.acta.no/rogaland. Vær med og be for ungdommene.

Vi har spurt Inger Synnøve Landro 17 år, fra Nedstrand om hennes erfaring av å være leder på Stemnestaden. Hun bor nå i Bergen, men er med som leder når hun kan.

Når begynte du å være med som leder?

Jeg startet som leder i 8. klasse, da jeg var 13 år.

Hva liker du best med å være leder?

Det jeg liker best med å være leder er nok lederkveldene etter ungene har lagt seg, men også det å bli kjent med ungene og å finne på aktiviteter med de. Å så har jeg fått mange gode samtaler om Bibelen og Jesus med deltakerne når de skal legge seg. Det er virkelig en fin ting.

Hva har det betydd for deg som kristen å være i leirmiljøet?

Da jeg kom inn i ledergjengen hadde jeg ikke mange kristne venner eller et kristent miljø. Jeg syns nok det var litt «flaut» å være kristen, samtidig som troen min var det viktigste jeg hadde. Men det å få bli med som leder hjalp meg til å se at det å være kristen ikke er noe å være flau over og det kristne miljøet ble viktig for meg. Jeg ble bedre kjent med Jesus, fikk en enda sterkere tro og har virkelig vokst mye i troen min. Uten leirmiljøet hadde jeg nok ikke vært like sikker i troen min som det jeg er i dag. Jeg er uendelig takknemlig for at jeg ble med som leirleder. Det har vært mye med på å forme meg til den jeg er i dag.