Kambodsja i Guds hjerte

Leakhena har gjennom prosjektet fått råd til kyllingklekkemaskin.

Tekst: Ådne Berge og Roar Flacké Foto: Ådne Berge

Kambodsja kjenner ennå virkningene etter Røde Khmers terrorregime på 1970-tallet. Her ble to millioner drept, blant dem de fleste med utdannelse. Landet har i dag 17 millioner innbyggere og   4 av 10 er under 20 år.

Normisjon har siden 2007 vært med på det Gud gjør i landet gjennom våre nasjonale partnere. Arbeidet ledes av et styre som i dag består av representanter fra IMI-kirken og region Rogaland, med Ådne Berge som landansvarlig. Denne nye modellen, der arbeidet organiseres og ledes regionalt har skapt et stort engasjement i Rogaland. Også ute i Kambodsja prøves det ut nye måter å drive misjonsarbeidet på. For eksempel er Normisjon ikke formelt registrert i Kambodsja, men vi driver hele arbeidet gjennom våre lokale partnere der ute. Samtidig har vi lagt til rette for at mange fra Norge besøker Kambodsja og deltar i arbeidet. Det skaper inspirasjon og engasjement både der ute og her i Norge. Mange fra Rogaland har vært med på dette.

Vi arbeider innenfor tre virksomhetsområder i Kambodsja:

Kirkebyggende arbeid

Vi opplever stor åpenhet for evangeliet i Kambodsja. Hvert år har vår samarbeidskirke, Light of Life Church, sammen med lokale menigheter, gjennomført godhets- og evangeliseringsaksjoner i ulike deler av landet, godt støttet av IMI-kirken. Flere tusen har hvert år bestemt seg for å følge Jesus. Hver sjette måned kommer 2000 lokale ledere og pastorer fra ulike kirker til lederseminar. Vi støtter et arbeid som trener ledere, som igjen trener ledere, som igjen trener ledere. Denne strategien ser vi gir både sterk lokal forankring og god vekst. Agenda 1, menighetsutviklingsprogram, har skapt en positiv utvikling i mange menigheter og også mer samarbeid mellom menigheter.  Vårt arbeid er tverrkirkelig og vi har fokus på at vi sammen er Guds familie. Etablering av mange hundre huskirker har gitt mulighet for livsnære fellesskap selv under pandemien og er svært viktig for at nye kristne blir bevart og grunnfestet i troen.

Historymakers

På studentinternatene våre har vi hatt covid-pandemien tett på. I perioder har alle studentene måttet reise hjem på grunn av restriksjoner. I lange perioder har universitetene vært stengt. Mange familier har mistet inntektene sine og har ikke hatt råd til å ha sine barn på internat. Noen av studentene har hatt covid og det har også rammet ledelsen på internatet.

Likevel ser vi den store betydningen internatene har, som et trygt og godt fellesskap. Et godt sted å bo er en stor verdi og vi er glade for å kunne tilby dette. Det kristne omsorgsfulle fellesskapet gjør sterkt inntrykk på de som kommer. De aller fleste som har bodd på internatene de siste 10 årene har opplevd å møte Jesus og blitt kristne. Dette har skapt grunnlaget for en menighet.

Internatene har fokus på å legge til rette for et godt studiemiljø og vi ser at de fleste studentene gjør det godt til eksamen og mange av dem har fått seg gode jobber.

Samfunnsutvikling

Fattigdom er roten til mye vondt. Familier som strever med å klare å skaffe seg de mest nødvendige daglige ting blir preget av dette på mange måter. Det tærer på den psykiske helsen, det påvirker kostholdet, det holder barn vekke fra skolen og unge jenter blir giftet vekk for å spare kostnader.

Gjennom vår samarbeidspartner International Cooperation Cambodia (ICC) arbeider vi for å gjøre noe med dette. Å stå sammen gjør oss sterkere og ICC legger stor vekt på å etablere selvhjelpsgrupper, spare-/ lånegrupper, cooperativer og klubber der medlemmene kan møtes for å utveksle erfaringer, lære nye metoder og støtte hverandre i møtet med storsamfunnet.

Leakhena er 54 år og bor i en landsby nær grensen til Vietnam. Hun forteller at å være med i prosjektet i ICC har forandret mye for deres familie: «Vi har lært nye metoder for dyrking av grønnsaker og kyllingproduksjon. Inntektene i familien har økt betydelig og vi har nå råd til bedre og sunnere mat, bedre hus og bedre helsehjelp. Vi kan også hjelpe barna våre til å få bedre utdannelse».

Vi gleder oss over å få være med på dette og ønsker at flere familier i Kambodsja skal få oppleve det samme som Leakhenas famile. Å få være med på å forandre menneskers liv slik er med på å gjøre Guds kjærlighet synlig i verden.