Områdesamling med fokus på Mali/Senegal

Velkommen til områdesamling med fokus på Mali/Senegal!

Stemnestaden, onsdag 30. mars kl.19.00

Normisjon Rogaland etablerer for tida ressursgrupper for flere av samarbeidslandene våre. Hensikten er å spre misjonsengasjement og følge bedre opp enheter med et engasjement. Ressursgruppa for Mali og Senegal består av Irene Lygre Lian (kontaktperson), Hild Astrid Valle, Gjermund Lygre og Roar Flacké.

Vi inviterer dere med dette til denne åpne samlingen på Stemnestaden med fokus på Mali og Senegal. Menigheter, foreninger og enkeltpersoner i Nord-Rogaland med engasjement for disse landene, inviteres særlig. Men samlingen er åpen for alle som vil ha innblikk i det som skjer i Mali og Senegal. Spre gjerne invitasjonen til andre du kjenner!

Gjermund Lygre, Hild Astrid Valle og Roar Flacké vil dele nytt fra landene og vi får servert malisk mat.

Med tanke på maten trenger vi påmelding innen torsdag 24. mars til roar.flacke@normisjon.no, tlf. 9060 0239.