Påskefest på Stemnestaden

Livet vant – dets navn er Jesus!

Velkommen til påskefest Stemnestaden, 2.påskedag, 18.april kl.18.00!

Hans Olav Westen taler.

Jostein Myklebust synger og leder oss i påskesanger.

Misjonsnytt, quiz, kveldsmat m.m.