En medvandrer

Kristian Dragsund har lang erfaring i å veilede mennesker i ulike faser av livet.

Tekst/foto: Thomas Thesen

«Vi er alle en del av andre sin historie, og andre er en del av vår.»

Slik starter Kristian sin beskrivelse av Dragsund begravelsestjeneste, men det kommer vi tilbake til. Kristian Dragsund ser på seg selv først og fremst som en medvandrer. Erfaringen er at det ikke alltid er så enkelt å finne veien alene. Vi trenger nok kanskje alle personer som ser og anerkjenner, men som også våger å utfordre. Veiledning fra andre kan være avgjørende for at vi skal havne rett plass. «Jeg har behøvd veiledning selv, og derfor er det viktig for meg å veilede andre på deres vei. Det betyr ikke at man må følge dem hele livet og i alle situasjoner, men det handler om å følge dem et stykke på veien,» sier Kristian. Det er særlig neste generasjon som ligger på hjertet, og det er ikke få unge voksne som har vært innom hjemmet på Ganddal for en kopp kaffe og en prat.

Presten og tømmermannen

Kristian er utdannet prest og tømrer. Kanskje det kan si noe om at det ikke nødvendigvis har vært så lett å finne sin egen vei, men han sier dette om sammenhengen mellom de to nokså ulike yrkene: «Jeg har alltid likt å treffe mennesker, og hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med ungdom og unge voksne, enten det har vært i konfirmantarbeid, i ungdomsarbeid eller som ansvarlig for lærlinger i tømrerfaget».

Bedemannen og veilederen

I 2013 begynte Kristian i begravelsesbransjen. Det opplevdes litt som å havne i flytsonen og han fikk bekreftet fra de rundt at han var på «rett plass». Likevel så manglet det noe. «Jeg har opplevd det som veldig meningsfullt å gå sammen med mennesker som har livet foran seg, og jeg kjente behov for at dette måtte være en del av hverdagen min i litt større grad,» sier Dragsund. Høsten 2016 ble Alpha Ganddal etablert ut fra Salem Normisjon og gjennom dette har Kristian fått lov til å gå sammen med mange, både i kortere og lengre perioder. «Jeg tror vi alle har fått et oppdrag til å være medvandrere. Jeg kjenner derfor på en stor takknemlighet for at de jeg har brukt tid med velger å gjøre det samme med de som kommer etter». 

Dragsund begravelsestjeneste

Kristian akter fremdeles å inkludere mennesker i livet sitt, men samtidig har han visst at dagen måtte komme hvor han tok et litt større skritt selv. I november 2021 ble Dragsund begravelsestjeneste etablert, og gjennom dette ønsker han å være medvandrer i en vanskelig og utfordrende fase i menneskers liv. «Kanskje kan jeg få være med å peke på et håp i møte med døden,» undrer Dragsund. «Det er mange praktiske ting som må på plass i forbindelse med et dødsfall, og målet er å skape gode og trygge rammer for begravelsen.»

Min egen historie

«Når et liv tar slutt kommer vi til å fortsette å skape våre egne historier, men ikke uten minnene av de som levde før oss,» skriver Kristian på nettsiden. «Å bli bevisst sin egen historie handler også om å bli bevisst på sitt «hvorfor» i livet. Gud har skapt oss med en mening og vi er satt her på jorden med en hensikt. «Vi er alle en del av andre sin historie, og andre er en del av vår.» «Dersom det er slik så må vi hjelpe hverandre til å finne ut av det. Det må få et uttrykk i en eller annen form.»

Det virker som Kristian har funnet sitt hvorfor og sitt uttrykk i Dragsund begravelsestjeneste.