Agenda 1 Ung

Join Stavanger presenterer sitt arbeid og deres visjon.

Tekst og bilde: Tone Julseth Ydstebø

Hva er det som gjør at ungdom setter av to dager og møter opp tidlig lørdagsmorgen i Familiekirkens lokaler på Ganddal? De fleste av de har knapt lukket øynene etter gårsdagens opplevelser.

De er ungdomsledere i fra Sandnes, Stavanger, Tananger, Vigrestad og Klepp. Engasjert ungdom som vil noe mer; at det de investerer i ungdom bare noen få år yngre enn seg selv skal få stor betydning.

Klokken er 10 lørdag 19. februar. 40 unge ledere fyller kaffekoppen, tar seg en twist og hilser på de andre lederne de ble kjent med på Agenda 1 Ung i høst. De fikk en smaksprøve da og har forventning til hva helga kan by på nå.

Gjengen fra Vigrestad forteller at deres uformelle visjon er «godt vas med Jesus og venner». Agenda 1 har som fokus å bevisstgjøre ledere på å leve i 3 relasjoner, «opp» til Gud, «inn» til menigheten og «ut» til de som enda ikke kjenner Jesus. Forrige gang vi snakket med lederne av Momentum på Vigrestad sa de at deres største utfordring var «ut»-relasjonen. Men det de forteller nå er at det er mye lyd og bevegelse i benkeradene under lovsangen. «Det er kjekt!» sier Johan Hølland. «Det betyr at noen som man vanligvis ikke traff på fredagskveldene i bedehuset, nå har funnet veien inn.»

På Ganddal snakker de om å «finne sine 3». De har erfart at ledelse handler om å gå tett på. Derfor utfordrer de hverandre til å finne 3 yngre ungdommer å gå sammen med. De inviterer på pizza i hjemmene. De snakker om åpne hjem. For meg som mor sier det også noe om hvor viktig det er for vår generasjon å støtte ungdommene våre, tåle åpne dører og ganger fylt av sko og jakker i salig kaos. Høylytt latter, tomme frysebokser og rotete kjøkken. De har forstått noe, ledelse handler om relasjon og om å invitere inn.

Johannes Giske Minge har vært en del av oppstarten av Agenda 1 Ung, og er en viktig brikke i lederskapet. Selv er han 23 år, utdannet tømrer, gift på 3. året, studerer teologi og ledelse og er leder for TenOase. På spørsmål om hva det betyr for han personlig å være med i ledelsen av dette, holder han ikke tilbake. «For det første skjerper undervisningen meg som disippel selv, men også på hva det egentlig er vi er kalt til. Jeg tror vi som kirke bruker uproporsjonalt lite tid på å faktisk gjøre disipler, kontra alle de andre tingene vi gjør. Jeg ønsker å ha et dypere disippelfokus i arbeidet vårt.» Han synes det er inspirerende å bli kjent med ungdom i de ulike ungdomsarbeidene. Det er gøy å se de gå prosessene i Agenda 1. «Det vi gjør nå ser jeg på som et pilotprosjekt, og jeg gleder meg over å kunne være med på prosessen med å utvikle og skalere Agenda 1 Ung til Norge og verden de neste 5-20 årene. Sånne ting gir meg masse glede og mening!»

Søndag ettermiddag kommer fort og det de har lært gjennom de to siste dagene skal konkluderes i handlingsplan. Det de har hørt fra de andre lederne i de andre ungdomsarbeidene har gitt inspirasjon til hvordan jobbe mer målbevisst i egen ledelse. «Å finne sine 3» går igjen på flere av handlingsplanene. Det å skape et attraktivt sted hvor ungdom kan ta med sine venner blir viktig. Ungdomsarbeidet skal ikke bare være for dem som pleier å komme, men mer for dem som enda ikke har kommet. 10.-11. september samles ungdomslederne igjen på Ganddal. Vi gleder oss til å høre vitnesbyrdene om hva Gud gjør i dem, blant dem og gjennom dem frem til da.