Nytt navn

Normisjonsforsamlinga på Vigrestad ble startet som et fellesskap i 2004, da med navnet Sundagssamling.no. Hovedfokus var samlinger annen hver søndag og et stort ønske om å nå 20-40-generasjonen. Men behovet for noe mer vokste fram, først med smågrupper, videre med familiearbeid og ønske om å få døpe barna våre inn i fellesskapet. Allerede i 2008 så lederskap og styre at fellesskapet gikk mot å bli en forsamling, og navnet Sundagssamling.no, eller kallenavnet «dotten», var ikke lenger så dekkende.

Men kunne vi ta navnet Norkirken? Dette var det delte meninger om. Bokmålsordet var litt unaturlig i den jærske dialekten, og var det et for stort steg å ta kirkenavnet, var spørsmål som ble stilt. På årsmøtet i 2009 ønsket lederskapet at medlemmene stemte over en navneendring, Norkirken Vigrestad og Norforsamlinga Vigrestad var de nye alternativene. Det var navnet Norforsamlinga Vigrestad som fikk flertallet av stemmene. Og navnet har vi båret med stolthet gjennom 12 år. Likevel har ønsket om å tilhøre Norkirkefamilien også i navnet, stadig blitt sterkere. Ved årskiftet 2021-2022 ble Johan Hølland ansatt som ny hovedpastor, og da var tiden også moden for et navneskifte. På årsmøtet i februar 2022 ble navnet Norkirken Vigrestad stemt inn med stort flertall. Endelig kan vi med stolthet og glede (og litt knoting, er det norkjørkjå, eller norkykja?) kalle oss Norkirken Vigrestad! Fortsatt med mål om å være familie, leve menighet og gjøre disipler. Og visjonen er fortsatt nærhet til Jesus, nærhet til hverandre og nærhet til omverda.