Agenda 1 Sandnes – en historie om raushet og enhet mellom menigheter

Fra Agenda1-samling i Sandnes.

Tekst: Line Marie Løge Foto: Arkiv

For noen år siden startet IMI Sandnes opp med en drøm om å få bety noe for byen. Ikke for å konkurrere med, men være med å stå sammen med de andre menighetene i å nå ut i Sandnes. De opplevde at de ble tatt godt og raust imot av de andre menighetene i byen. Tidlig ble de invitert inn i bønnefellesskap for menighetsledere som ble startet av John Arve Lunde, Familiekirken og Vidar Mæland Bakke, Bymenigheten Sandnes. I tillegg ble de velsignet med en god kollekt fra en av menighetene, som en velkomst og oppstart. Det å be sammen gjør noe med relasjonene, og dette ble et viktig og godt utgangspunkt for å være med på det enhetsbyggende arbeidet som allerede var i gang i Sandnes.

Ut fra dette kom tanken om å starte et Agenda 1 lærefellesskap for alle menighetene i byen. Etter samtaler med alle prester/menighetsledere i Sandnes ble hele 11 menigheter med.

Kjartan Sørheim, pastor i IMI Sandnes, sier at for dem har Agenda 1 vært en naturlig del av å koble seg på det som allerede skjedde blant menighetene i Sandnes og være med å bidra inn i det. «Da vi kom med IMI til en ny by var det viktig for oss at vi ikke skulle være konkurrenter til det etablerte, men bygge relasjoner med og bidra inn i det gode som allerede var på gang. Og vi ble tatt imot på en veldig raus måte og invitert med. Det betydde enormt mye. Agenda 1 Sandnes har også hjulpet oss i prosessen i å forstå hva det egentlig vil si å være en menighet. Vi er kalt til å gå ut. Agenda 1 har hjulpet oss til å bli værende i dette kallet, leve misjonale liv der vi er og bygge enhet mellom oss kristne. For oss har det vært en god hjelp til å lede fellesskapet i det kallet Gud har gitt oss. Vi har ikke hatt en enorm vekst i antall, men er blitt fundamentert. Vi tror det fortsatt er mye som er uforløst og derfor blir vi værende i denne prosessen.» Han forteller også at de begynte med å feire gudstjenester på BådeOg-huset hver 3. uke, men opplevde at dette tok mye tid og krefter. Prosessen i lærefellesskapet hjalp dem til å se at de kunne ta pause fra å arrangere egne gudstjenester og heller konsentrere seg om huskirkene. Derfor feirer de nå gudstjeneste i IMI på Tjensvoll.

Torstein Eidem Nordahl er leder for Agenda 1 Sandnes og prest i Bogafjell. Han sier at for Bogafjell menighet har Agenda 1 gitt en verktøykasse til å sette av tid til undervisning og samtale om menighetens retning og formål.

«I tillegg har det gitt et forbedret utblikk for våre trossøsken rundt om i byen med annen profil. Vi møtes og blir kjent, vi er sårbare og lydhøre, vi får forbønn og gir oppmuntringer. Kort fortalt setter Agenda 1 oss i sammenhengen vi står i – dels til menigheter i byen, dels til vår egen historie og kontekst. Agenda 1 utgjør en forskjell og er verdt hver en krone, hver en time. Jeg anbefaler Agenda 1 på det sterkeste!»

I vår starter Agenda 1 Sandnes opp en ny runde, der også menigheter i området rundt Sandnes er invitert med. Vi har forventning til hva dette skal få bety for den enkelte menighet, for fellesskapet og for hele Sandnes og omegn.