10:13 koordinator

Normisjon region Rogaland søker etter

10:13 koordinator

i en 20% prosjektstilling for ett år.

10:13-festivalen har vokst til å bli en av de største tweens-festivalene i landet. Opp mot 400 deltakere i alderen 10-13 år og ca.180 ledere er med på det vi vil skal være sommerens råeste uke. Målet vårt er at barn og unge kan komme sammen til et grensesprengende fellesskap der de kan møte, følge og ære Jesus Kristus. Festivalen bygger på verdiene trygghet, trivsel og tro.

Nå søker vi etter en person som kan være med å gjøre festivalen enda bedre. Det vil være en 20% prosjektstilling med arbeidsoppgaver innen administrasjon og ledertrening. Arbeidet er først og fremst for å sikre kvalitet og kontinuitet mellom festivalene. Selve festivalen skal gjennomføres med frivillige i spissen. Stillingen er en prosjektstilling for ett år med mulighet for forlengelse.

Hovedoppgavene i arbeidet:

  • Bistå ledelsen i å sørge for fremdrift i arbeidet mellom festivalene
  • Bistå festivalens frivillige ledere gjennom administrative oppgaver som informasjonshåndtering, utarbeidelse av materiell og innkjøp
  • Ansvar for at det blir planlagt og gjennomført ulike arrangement for ledere mellom festivalene
  • Administrasjon av deltakere (særlig påmelding) og informasjon til deltakere/foreldre før og etter festivalen
  • Være regionens administrative koordinator for 10:13-festivalen – blant annet gjennom å sikre intern informasjonsdeling og markedsføring av festivalen.

Arbeidstiden vil variere gjennom året, og arbeidsmengden på 20% er gjennomsnittsberegnet. Selve festivalen blir lønnet med 3 timer hver dag, men du er velkommen til å være til stede resten av tiden. Det må regnes med kvelds- og helgearbeid.

Egenskaper

  • Selvstendig og strukturert
  • Målrettet og motivert
  • Tar initiativ og involverer andre                             

Arbeidet ledes av teamleder for ledertrening. Spørsmål om stillingen kan rettes til Margrethe Sundvoll, tlf. 98 21 61 62 – margrethe.sundvoll@normisjon.no, eller Thomas Thesen, tlf. 90 06 53 63 – thomas.thesen@normisjon.no. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. Det må fremvises godkjent politiattest.

Søknadsfrist: snarest. Ønsket oppstart er 1.august.

Søknaden sendes til Margrethe Sundvoll, margrethe.sundvoll@normisjon.no.