Alpha Norge, for alle – til alle

100 menigheter har så langt i år valgt å bruke Alpha som verktøy for at mennesker skal få se hvem Jesus er, enten de er en del av et kristent fellesskap eller ikke. Vi hører historier om folk som kommer til tro og vi gleder oss over alle som blir fornyet i troen gjennom Alpha.

Alpha Norge har blitt drevet ut fra Normisjon region Rogaland siden 2009. De siste årene har vi en erkjennelse at vi ikke har klart å få Alpha ut i landet i så stor grad som ønsket. Vi har stor tro på Alpha og mener det er hele kristen-Norge sitt verktøy. Derfor har vi hele tiden sett på muligheter for å se hvordan vi kan forløse det potensiale som ligger i Alpha.

Frem til nå har det vært regionstyret i Normisjon region Rogaland som har utgjort medlemmene, og dermed årsmøte, i Alpha Norge. På årsmøte i Alpha Norge nå i mai ble det derimot vedtatt nye vedtekter som sier at alle enkeltpersoner og menigheter/organisasjoner/bedrifter kan bli medlemmer, og dermed utgjøre årsmøte. Vi mener dette grepet synliggjør at Alpha er for alle, uavhengig av kirketilhørighet, og at vi gjennom dette kan hjelpe flere til å bruke Alpha som det fantastiske verktøyet det er.

Du kan lese mer om Alpha på https://norge.alpha.org/.