Forvandlende godhet

Bunnarith og Lita har fått livene sine forvandla på studentinternatet til Light of Life Church.

Tekst/foto: Roar Flacké

I slutten av mai besøkte Ådne Berge og Roar Flacké Kambodsja i forbindelse med generalforsamling i ICC, vår diakonale samarbeidspartner.

På generalforsamlingen ble det vedtatt at International Cooperation Cambodia skulle bli en lokal organisasjon – Integral Cooperation Cambodia. Normisjon skal fortsatt være en del av ICC, med Ådne som styreleder, men vi ønsker å gi mer ansvar over til nasjonale. To nye lokale organisasjoner ble opptatt som medlemmer. Hovedfokuset for ICC er å hjelpe sårbare mennesker og lokalsamfunn til bærekraftige liv. Drivkraften er Guds kjærlighet, som vi vil formidle i ord og handling.

Ådne Berge sammen med direktør Thoeun, «Lucky» og Sambath ved hovedkontoret til ICC.

Vi fikk også gode møter med Light of Life Church, som er vår samarbeidskirke i Kambodsja. De driver et omfattende arbeid for å spre evangeliet og utruste ledere i et nettverk av kirker i landet. Hvert år begynner minst 2-3.000 nye mennesker å følge Jesus gjennom dette. Stadig etableres det nye huskirker og ledere utrustes til tjeneste, blant annet gjennom Agenda1.

Mye lyst liv i Light of Life Church i Phnom Penh.

Internat for studenter er det tredje fokusområdet vårt i Kambodsja. Det er koblet til Light of Life Church, og gir muligheten for mange fattige fra utkanten til å få en utdannelse i en trygg ramme preget av Jesusfokus og omsorg. De fleste av studentene har buddhistisk bakgrunn, men velger å følge Jesus etter en tid ved internatene. Nå planlegger Normisjon å etablere flere internater, blant annet som resultat av solid støtte fra Sagavoll Folkehøgskole. På slutten av turen fikk vi følge rektor og 13 elever fra Sagavoll i møte med internatstudenter og noen av prosjektene våre.

Etter en jevn fotballkamp mellom Sagavollelevene og ungdommer fra prosjektområdet vårt i Svay Rieng.

Vi tok en prat med to av dem som har bodd på internatet i Phnom Penh siden nyttår. De er 18 år gamle og kommer fra mindre byer sør-øst for hovedstaden mot grensen til Vietnam, Lita fra Sway Rieng og Bunnarith fra Preah Vihear. Begge har bakgrunn fra buddhistiske familier, men fikk kjennskap til internatmuligheten gjennom noen i familien.

– Jeg kommer fra en fattig familie, og vi hadde ikke råd til utdannelse, sier Lita. Det er heller ikke trygt, særlig for jenter, å reise til hovedstaden for å studere. Hun hadde en fetter som visste om internatet, som kunne gi en trygg ramme for studiene.

– Hvordan har dere opplevd å komme til internatet?

Bunnarith trodde det skulle bli en hard tid med strenge regler. – Men det var jo som en god familie. De eldre studentene hjalp meg med studiene. Og det jeg fikk, som jeg ikke hadde opplevd før, var kjærlighet og oppmuntring fra alle de andre her og ikke minst fra Sithuon, som er pastor i menigheten. Og så møtte jeg Gud og hans kjærlighet.

Lita opplevde seg oversett i oppveksten, og ville etter hvert ta livet sitt. – På internatet ble jeg møtt med kjærlighet både fra mennesker og Gud. Vi lever som en familie. Jeg hadde hørt litt om Jesus gjennom ei kirke på hjemstedet mitt, selv om familien var buddhister. Men det var først her jeg ble skikkelig kjent med Ham.

– Hvordan har det vært å bli kjent med Jesus?

– Faren min døde da jeg var 5 år og skapte et dypt savn, sier Lita. Det er godt å kunne snakke med Gud når jeg opplever savnet. Lovsangen har gitt meg fred i hjertet, og jeg opplever at Gud berører meg med sin kjærlighet. Hans kjærlighet er annerledes enn menneskers kjærlighet – den er mer stabil.

Bunnarith bestemte seg for å bli kristen for noen uker siden, etter at han spilte Jesus i et drama på et møte. Pastor Sithuon sier med et smil fra sidelinjen: «Jesus ble kristen.». – Jeg har fått en som jeg kan stole på, også når jeg har det vanskelig. Forskjellen på Guds og menneskers kjærlighet er at Guds kjærlighet aldri svikter. Jeg har også opplevd flere ganger at når jeg har vært med på å be for mennesker, så har de blitt helbredet.

– Har dere noen drømmer for fremtiden?

Lita, som studerer regnskap, vil bli en god regnskapsfører som gjør jobben med troskap. Hun vil få seg en jobb, slik at hun kan støtte familien sin.

Bunnarith studerer jus. – Jeg vil bli en god advokat, som hjelper folk og arbeider mot korrupsjon. Fattige mennesker har ikke så mange muligheter i et korrupt samfunn.

– Har dere et bønneønske eller noe annet dere vil si til søsken i Norge?

Lita vil gjerne at vi ber for eksamen. – Og familien – at de må bli kjent med Jesus – at de kan få erfare den kjærligheten, som jeg har fått. Takk for at dere støtter oss slik at vi kan ha et trygt sted å bo og slik at vi kan studere.

– Be om styrke og mot til å fullføre studiene, sier Bunnarith. Takk for muligheten til å studere og til å kjenne Gud. Jeg ber om Guds velsignelse for alle som støtter oss.

I begynnelsen av juni ble Lita og Bunnarith døpt sammen med to andre fra internatet.